Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v priestoroch Spojenej školy Púchov, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť prístavbu školských dielní -   halového objektu s oceľovou nosnou skeletovou konštrukciou s celkovými rozmermi haly 25,76x21,34m k jestvujúcemu objektu "C" a drobné stavebné úpravy na samotnom objekte "C". Prístavba bude prízemná dispozične rozdelená na dve učebne, kabinet majstrov, sklad gumy a sklad kovu. V rámci stavebných úprav bude riešené vybudovanie prepojenia medzi objektom "C" a novou prístavbou, rekonštrukcia odbornej učebne (nové povrchové úpravy, nová elektroinštalácia), rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí vrátane zriadenia bezbariérového WC a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy s vybudovaním bezbariérovej rampy.

Učebňa a dielne budú následne vybavené novými modernými prístrojmi a zariadeniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe a výcviku.

Realizáciou aktivít dôjde k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky na inkluzívne vzdelávanie a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Púchov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,010,142 €
Vlastné zdroje
100,507 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prístavba a stavebné úpravy priestorov …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
06.02.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
03.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
19.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
19.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
120,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1300,09 (m2)
Cieľ
1300,09 (m2)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zdvíhacie stoly

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stoličky ku katedrám

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stoličky do dielní

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Pracovné stoly - ponky

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stoličky k PC stolom

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Pracovné stoly

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stoly pod PC - polohovateľné

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Regály

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Kovová skriňa na odkladanie náradia

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Katedra pre majstra

Interiérové vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

DPH 9/2023

DPH - gumárenské stroje

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Sada náradia

Sady náradia SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Premietacie plátno

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Multifunkčné zariadenie

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Vizualizér

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Počítačová zostava + myš + klávesnica

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

3D tlačiareň

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

3D skener pre 3D tlač

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Dataprojektor

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Kancelársky software

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Interaktívna tabuľa

IT vybavenie SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA č.1 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA č.1 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

stavebné práce

FA č.2 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA č.2 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

stavebné práce

Fa č.3 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Fa č.3 za stavebné práce SŠ Púchov

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Robotické pracovisko

Faktúra za robotické pracovisko_MIVASOFT

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
111,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Robotické pracovisko

Faktúra za robotické pracovisko_MIVASOFT

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
111,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Linka na 3D struny

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Dvojvalec

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Termoforming

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Vstrekolis

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Hydraulický lis

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Zapojenie a sprevádzkovanie

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Linka na 3D struny

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojvalec

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termoforming

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vstrekolis

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hydraulický lis

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zapojenie a sprevádzkovanie

Faktúra za gumárenské stroje_COMPUPLAST

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Sestav, s.r.o.
IČO
36014559
Názov
ITSK, s.r.o.
IČO
36556050
Názov
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
IČO
36428353
Názov
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
IČO
17327547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.