Popis projektu

Realizácia projektu bude prebiehať v , ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality výučby a odborného výcviku zabezpečením moderných strojov a zariadení. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie záujmu o tieto odbory ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. V rámci projektu bude realizované obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre odbory skupín 24 a 26. V prípade skupiny 24 ide o CNC stroje a príslušenstvo k nim a vybavenie autodielne. V prípade skupiny 26 ide o vybavenie pracovísk odborného vyučovania modernou meracou technikou so zameraním na elektrotechniku a elektromechaniku. Modernizovanú školskú infraštruktúru bude môcť po realizácii projektu využívať 450 žiakov SOŠ Trenčín.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.09.2021
Celková suma
335,108 €
Vlastné zdroje
16,755 €
Vyčerpané z projektu
2,292 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
07.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
07.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
450,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pásový schodolez

Schodolez - SOŠ Pod Sokolicami TN

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
2,292 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Pásový schodolez

Schodolez - SOŠ Pod Sokolicami TN

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
2,292 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.