Popis projektu

Cieľom projektu je identifikovať potreby dopravy integrovaným spôsobom s úmyslom zabezpečiť udržateľnú mobilitu prostredníctvom vypracovania strategického dokumentu pre oblasť dopravy, konkrétne vypracovania Plánu udržateľnej mobility (PUM), Plánu implementácie a monitoringu PUM a Aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) KSK. Cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom č. 1.2.1 zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci investičnej priority č. 1.2. Realizáciou projektu dôjde k aktualizácii výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia dopravy, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja vrátane fondov EÚ. Vypracovaním strategického dokumentu bude aktualizovaný aj PDO podľa zmien v dopravnom dopyte a so zohľadnením podkladov z realizovaných prieskumov pre spracovanie diela, definovaný rozsah verejného záujmu, stanovené prognózy vo vývoji verejnej dopravy a určené hlavné zámery v oblasti verejnej dopravy, zároveň určí dopravno-prevádzkové podklady a hodnotiace kritériá pre hospodársku súťaž na obsluhu územia pravidelnou autobusovou dopravou so zreteľom na budovanie integrovaného dopravného systému.

Viac
Subjekt
Košický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.06.2020
Celková suma
454,320 €
Vlastné zdroje
22,716 €
Vyčerpané z projektu
394,350 €
Nezrovnalosti
113,580 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie strategického dokumentu pr…
Typ
RIUS_bez UMR_Spraco…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
23.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
23.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
100,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1. Zber údajov a 2. Prieskumy

Faktúra za vypracovanie časti diela strategického dokumentu s názvom Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,871 €
Schválené na preplatenie
259,871 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,479 €
Schválené na preplatenie
134,479 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,479 €
Schválené na preplatenie
134,479 €
Realizácia
06.03.2020
Názov

Časť: 5, Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) + 7, Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Časť: 5, Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) + 7, Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

Faktúra za vypracovanie časti diela Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Košický samosprávny kraj

Suma celkom
113,580 €
Vrátená suma
98,588 €
Suma na vymáhanie
98,588 €
Typ
Netransparentnosť a… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.