Popis projektu

Osoby so zrakovým postihnutím čelia vo svojom živote mnohým výzvam pri riešení každodenných aktivít. Jednou z nemalých prekážok je orientácia v neznámom priestore, ktorá je s absentujúcim zrakom jedným zo zdrojov výraznej diskriminácie zrakovo postihnutých. Je preukázané, že použitie hmatových orientačných máp výrazne kompenzuje absentujúci zrak pri vytváraní mentálnej predstavy o okolitom priestore. Súčasný pokrok v informačných a komunikačných technológiach spôsobil revolúciu v používaní máp, ktoré sa stali všadeprítomné, avšak pre nevidiace a slabozraké osoby sú aktuálne a kvalitné hmatové mapy stále nedostupné. Cieľom predkladaného projektu je prispieť k eliminácii diskriminácie osôb s ťažkým zrakovým postihnutím vytvorením webového softvéru pre automatizovanú tvorbu výstupov pre 3D reprodukciu hmatových navigačných máp, vytvoriť špecializovanú metodiku kartografickej reprezentácie priestoru a objektov dôležitých pre orientáciu v ňom a vytvoriť register miest s inštalovanou hmatovou mapou. Projekt bude realizovaný v priestoroch žiadateľa na adrese Štefánikova 19, Bratislava internými zamestnancami, ktorých doplní špecialista z oblasti kartografie. Výstupy a výsledky dosiahnuté realizáciou aktivít projektu budú kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov uvedených v časti 10. predkladanej žiadosti.

Viac
Subjekt
AI-MAPS s. r. o.
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.09.2019
Celková suma
51,212 €
Vlastné zdroje
5,121 €
Vyčerpané z projektu
18,360 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti no…
Typ
Podpora výskumu, vý…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti no…
Typ
Podpora výskumu, vý…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré vytvorením produktu prispejú po ukončení projektu k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Lieskovský 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Lieskovský 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Korček 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Korček 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Horňák 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Horňák 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Havala 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Dubovský 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Kislan 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Kislan 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Havala 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Dubovský 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Kislan 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Lieskovský 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kislan 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Havala 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Havala 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Dubovský 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Dubovský 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Lieskovský 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Korček 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Korček 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kislan 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Kislan 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Horňák 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Horňák 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Havala 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Havala 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Dubovský 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Lieskovský 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Lieskovský 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Korček 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Korček 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Dubovský 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 2

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 2

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 2

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 2

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
3,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
4,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 2 MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 2 MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 2 VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 2 VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 3 MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
7,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 3 MRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu ŽoP 3 VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania ŽoP 3 VRR

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

Dubovský 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Horňák 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Korček 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Lieskovský 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Havala 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Kislan 10/2018 MRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Kislan 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Havala 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Lieskovský 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Korček 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Horňák 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Dubovský 10/2018 VRR

Rekapitulácia 10/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2018
Názov

Dubovský 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Havala 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Korček 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Lieskovský 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kislan 11/2018 MRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Lieskovský 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kislan 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Havala 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Dubovský 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Korček 11/2018 VRR

Rekapitulácia 11/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2018
Názov

Kislan 1/2019 MRR

Rekapitulácia 1/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2019
Názov

Korček 1/2019 MRR

Rekapitulácia 1/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

Korček 1/2019 VRR

Rekapitulácia 1/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

Kislan 1/2019 VRR

Rekapitulácia 1/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2019
Názov

Havala 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Kislan 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Kislan 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Havala 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Korček 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Lieskovský 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Horňák 12/2018 MRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Horňák 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Lieskovský 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Korček 12/2018 VRR

Rekapitulácia 12/2018

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Lieskovský 4/2019 MRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Korček 4/2019 MRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Kislan 4/2019 MRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Dubný 4/2019 MRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Nemčovič 4/2019 MRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Nemčovič 4/2019 VRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Dubný 4/2019 VRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Kislan 4/2019 VRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Korček 4/2019 VRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Lieskovský 4/2019 VRR

Rekapitulácia 4/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Nemčovič 6/2019 MRR

Rekapitulácia 6/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Dubný 6/2019 MRR

Rekapitulácia 6/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Dubný 6/2019 VRR

Rekapitulácia 6/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Nemčovič 6/2019 VRR

Rekapitulácia 6/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

Korček 3/2019 MRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Kislan 3/2019 MRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Dubný 3/2019 MRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nemčovič 3/2019 MRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nemčovič 3/2019 VRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Dubný 3/2019 VRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Kislan 3/2019 VRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Korček 3/2019 VRR

Rekapitulácia 3/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

Korček 7/2019 MRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Nemčovič 7/2019 MRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Dubný 7/2019 MRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Dubný 7/2019 VRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Nemčovič 7/2019 VRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Korček 7/2019 VRR

Rekapitulácia 7/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Korček 9/2019 MRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Horňák 9/2019 MRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Nemčovič 9/2018 MRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Nemčovič 9/2018 VRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Horňák 9/2019 VRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Korček 9/2019 VRR

Rekapitulácia 9/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Kislan 5/2019 MRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nemčovič 5/2019 MRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Dubný 5/2019 MRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Dubný 5/2019 VRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nemčovič 5/2019 VRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Kislan 5/2019 VRR

Rekapitulácia 5/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Korček 8/2019 MRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Horňák 8/2019 MRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Nemčovič 8/2019 MRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Dubný 8/2019 MRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Dubný 8/2019 VRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Nemčovič 8/2019 VRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Horňák 8/2019 VRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Korček 8/2019 VRR

Rekapitulácia 8/2019

Vlastník dokladu
AI-MAPS s. r. o.
Dodávateľ
AI-MAPS s. r. o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.