Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole stavebnej Emila Belluša, Staničná č.4, 911 05 Trenčín a bude zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk COVP. Cieľom je zatraktívnenie a zvýšenie úrovne kvality praktického vyučovania na strednej odbornej škole prostredníctvom vybudovania odborných dielní a učební zodpovedajúcich súčasným moderným trendom v oblasti stavebníctva. Projekt pozostáva z rekonštrukcie priestorov súčasných šatní, kde budú zriadené pracoviská pre odborný výcvik žiakov stavebných odborov. Súčasťou projektu je aj modernizácia vybavenia novozriadených pracovísk odborného výcviku, vybavenia odbornej geodetickej učebne a zriadenie laboratória STK na testovanie stavebných materiálov. V rámci rekonštrukcie bude zabezpečený samostatný bezbariérový vstup do objektu odborných dielní. Vybavenie pracovísk bude zodpovedať súčasným moderným štandardom a umožní praktickú prípravu žiakov prispôsobiť požiadavkám trhu práce.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.09.2022
Celková suma
432,356 €
Vlastné zdroje
21,618 €
Vyčerpané z projektu
155,163 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie pracovísk praktického vyučo…
Typ
C. UMR_Prístavba, n…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
04.03.2019
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno - …
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
21.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
08.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
220,0 (osoby)
Cieľ
220,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
3113,32 (m2)
Cieľ
3113,32 (m2)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 201903013 MK trade SK,s.r.o.

FA za stevbné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,487 €
Schválené na preplatenie
145,487 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201903013 MK trade SK,s.r.o.

FA za stevbné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,487 €
Schválené na preplatenie
145,487 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Faktúra stĺpová vŕtačka

Faktúra - stĺpová vŕtačka

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,395 €
Schválené na preplatenie
3,395 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stĺpová vŕtačka

Faktúra - stĺpová vŕtačka

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,395 €
Schválené na preplatenie
3,395 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

kombinovaný stroj

FA - kombinovaný stroj

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,280 €
Schválené na preplatenie
6,280 €
Realizácia
-
Názov

kombinovaný stroj

FA - kombinovaný stroj

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,280 €
Schválené na preplatenie
6,280 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Laboratórna chladnička s mrazničkou

Faktúra č. 10210342

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

3D tlačiareň

Faktúra č. 2021650

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Univerzálny hrotový sústruh

Faktúra č. 20210483

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Brúsna stanica s odsávaním

Faktúra č. 22FV2592

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom

FA LABTECH

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom

FA LABTECH

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno technické vybavenie odbornej geodetickej učebne

FA Geotronics

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Materiálno technické vybavenie odbornej geodetickej učebne

FA Geotronics

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šatňový systém

Faktúra č. 2018/023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2018
Názov

DPH skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom

Daňová priznanie DPH 12/2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
CENTROGLOB, s.r.o.
IČO
31653413
Názov
LABTECH s.r.o.
IČO
44014643
Názov
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
IČO
36428353
Názov
JAMOS, s.r.o
IČO
36660604
Názov
ADATEX, s.r.o.
IČO
34134719
Názov
MK - trade SK, s. r. o.
IČO
45880433
Názov
Želmíra Juhászová - SPEKTRUM BB
IČO
17989752
Názov
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.
IČO
47966424
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.