Popis projektu

Stredaná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta plánuje v programovom období na roky 2014-2020  realizovať projekt s názvom " Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" s cieľom vytvorenia podmienok pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti. Miestom realizácie projektu je sídlo žiadatela. Projekt je zameraný na nasledujúce špecifické ciele: 

  • zlepšenie technického vybavenia odborných učební, a dielní odborného výcviku
  • rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov budovy dielní a odborných učební
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej budovy odborného výcviku a budovy odborného výcviku  tvaru U.

Modernizáciou Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta v rozsahu dovybavených dielní a odborných učební modernými pomôckami, ako aj modernizáciou priestorov školy sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie, ktoré bude viesť k vyšším odborným zručnostiam žiakov pre potreby budúcich zamestnávateľov. 

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Miesta realizácie
Galanta
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.03.2023
Celková suma
1,817,085 €
Vlastné zdroje
90,854 €
Vyčerpané z projektu
400,351 €
Nezrovnalosti
75,657 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
24.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Stavebné úpravy a rekonštrukcia budov S…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
24.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Vybavenie odborného pracoviska pre odbo…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
04.11.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
10.07.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
18.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
157,6 (t ekviv. CO2)
Cieľ
157,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
721200,3 (kWh/rok)
Cieľ
721200,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
260,0 (osoby)
Cieľ
260,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2015,03 (m2)
Cieľ
2015,03 (m2)
Naposledy aktualizované
18.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náradie

Náradie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náradie

Náradie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Služby stavebného dozora na stavbe SO_01 - Rekonštrukcia budovy tvaru U

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Služby stavebného dozora na stavbe SO_02 - Rekonštrukcia a prístavba budovy OV

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO 02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

CPV čast 3 - Didaktické pomôcky

HD Elektronika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

CPV čast 3 - Didaktické pomôcky

HD Elektronika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_01 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_01

Služby stavebného dozora SO_01

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 3 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02 aktivita č. 2 - kód projektu 302021M578

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - SO_02 - Oprava

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - časť SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia prístavby budovy OV - SO_02 - Oprava

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Emisná stanica

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Emisná stanica

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Emisná stanica

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Emisná stanica

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Rímsa

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Rímsa

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Rímsa

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_01 - Rímsa

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 3

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 3

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 3

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 2

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 2

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 aktivita 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora SO_02

Služby stavebného dozora SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský nábytok

MERCATOR DMS, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský nábytok

MERCATOR DMS, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Hydraulika

Hydraulika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hydraulika

Hydraulika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT

IKT

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Meranie

Meranie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meranie

Meranie

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Pneumatika

Pneumatika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pneumatika

Pneumatika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Pneuservis

Pneuservis

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pneuservis

Pneuservis

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Školský nábytok

Školský nábytok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Školský nábytok

Školský nábytok

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Zvarovňa

Zvarovňa

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvarovňa

Zvarovňa

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Mechatronika

Mechatronika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mechatronika

Mechatronika

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 - aktivita 3

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02 - aktivita 3

Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV - SO_02

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Vrátenie dane

Zaplatenie DPH

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obrobňa časť 1

Obrobňa fakúra č. 1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,633 €
Schválené na preplatenie
42,633 €
Realizácia
-
Názov

Obrobňa časť 1

Obrobňa fakúra č. 1

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Obrobňa časť 2

Obrobňa faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,000 €
Schválené na preplatenie
176,000 €
Realizácia
-
Názov

Obrobňa časť 2

Obrobňa faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Simulátor zvárania

Simulátor zvárania

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
181,718 €
Schválené na preplatenie
181,718 €
Realizácia
-
Názov

Simulátor zvárania

Simulátor zvárania

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
181,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

HD Elektronika časť 2

HD Elektronika časť 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HD Elektronika časť 2

HD Elektronika časť 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta

Suma celkom
72,321 €
Vrátená suma
72,321 €
Suma na vymáhanie
72,321 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta

Suma celkom
3,336 €
Vrátená suma
3,336 €
Suma na vymáhanie
3,336 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
IČO
17327547
Názov
HD elektronika SK, s. r. o.
IČO
45988625
Názov
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO
36231371
Názov
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO
31680500
Názov
LINEA SK spol. s r.o.
IČO
35716932
Názov
Ing. Blažej Kaprinai - KABLA
IČO
36923681
Názov
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
IČO
36553034
Názov
WELDAS spol. s r.o.
IČO
36258580
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.