Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Liptovský Hrádok za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Mesto Liptovský Hrádok

Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je modernizácia a inovácia kultúrneho domu za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19. Modernizácia a inovácia kultúrneho domu prispeje k zvýšeniu úrovne kultúrno-spoločenských podujatí v meste Liptovský Hrádok. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrneho domu zlepší hygienické štandardy.

Miestom realizácie projektu je kultúrny dom v meste Liptovský Hrádok na parcele C-KN č. 484/2 v katastrálnom území Liptovský Hrádok v okrese Liptovský Mikuláš. Projekt bude realizovaný počas doby 19 mesiacov. Cieľovú skupinu projektu tvoria obyvatelia mesta Liptovský Hrádok, ale aj návštevníci, ktorí za kultúrno-spoločenskými aktivitami prichádzajú z okolitých obcí a miest. Modernizáciou a inováciou kultúrneho domu je možné zabezpečiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Naplnenie hlavného cieľu predchádza dosiahnutiu týchto parciálnych cieľov:

  • rozšírenie a inovácia technického interiérového vybavenia,
  • modernizácia materiálového interiérového vybavenia,
  • zabezpečenie technologického interiérového vybavenia v priestoroch sály,
  • zabezpečenie vybavenia za účelom zlepšenia hygienických štandardov.

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavných aktivít: a Realizáciou aktivít sa podporí udržateľnosť a odolnosť kultúrneho domu. Zároveň sa zvýši kvalita poskytovaných služieb kultúrneho domu, ktoré sú adresné nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Liptovský Hrádok.

Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahnu zároveň cieľové hodnota merateľného ukazovateľa P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1.

Viac
Subjekt
Mesto Liptovský Hrádok
Miesta realizácie
Liptovský Hrádok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2021 - 01.12.2023
Celková suma
199,143 €
Vlastné zdroje
9,957 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA2: Zlepšenie úrovne hygienických štan…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
26.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
23.08.2023
Názov
HA1: Zvýšenie kvality poskytovaných slu…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
26.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - DPH

DPH - prenesená daňová povinnosť LC1

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Infračervená termovízna kamera, meranie a zobrazovanie povrchovej teploty v reálnom čase

Faktúra - LC2

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Sterilizátor vzduchu, zdroj UV-C žiarenia 52W, min. objem prečerpaného vzduchu 50m3/h, životnosť UV-C zdroja min. 9000h

Faktúra - LC2

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Pohyblivý stojan na zem pre sterilizátor

Faktúra - LC2

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Automatický dávkovač na dezinfekciu so stojanom na zem

Faktúra - LC2

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - LC1

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Mesto Liptovský Hrádok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
GRIZZLY s.r.o.
IČO
46648241
Názov
MediaTech Central Europe, a. s.
IČO
35772581
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.