Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Kvôli veľkému dopytu zamestnávateľov po absolventoch z odborov strojárstva a elektrotechniky je projekt zameraný práve na tieto odbory. Pozostáva z výmeny vchodových dverí a brány v dielenskej časti, nákupu schodolezu a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy.

Výmenou dverí a brány sa zlepšia bezpečnostné a estetické podmienky a dosiahne sa bezbariérový prístup do odborných učební a dielní dielenskej časti školy. Nákupom elektrického pásového schodolezu dôjde k bezbariérovému prepojeniu dielenskej a učebňovej časti budovy.

Modernizácia vybavenia školy pozostáva najmä z nákupu sústruhov, frézok, vstrekovacieho lisu, a ďalšieho technologického zariadenia nevyhnutného na vybavenie ôsmich odborných učební zameraných najmä na strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2018 - 01.12.2021
Celková suma
878,544 €
Vlastné zdroje
43,927 €
Vyčerpané z projektu
116,898 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
11.10.2021
Názov
stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
10.08.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
256,0 (osoby)
Cieľ
256,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2380,0 (m2)
Cieľ
2380,0 (m2)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra MIHO

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,347 €
Schválené na preplatenie
4,347 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra MIHO

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,347 €
Schválené na preplatenie
4,347 €
Realizácia
-
Názov

Pásový schodolez

Faktúra MANUS 18HR0197

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
-
Názov

Pásový schodolez

Faktúra MANUS 18HR0197

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Projekčná sada

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,463 €
Schválené na preplatenie
5,463 €
Realizácia
-
Názov

Hardvérové vybavenie učebne CNC programovania

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,963 €
Schválené na preplatenie
6,963 €
Realizácia
-
Názov

Hardvérové vybavenie učebne automatizácie

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
4,724 €
Realizácia
-
Názov

Hardvérové vybavenie učebne CNC programovania

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,963 €
Schválené na preplatenie
6,963 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Projekčná sada

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,463 €
Schválené na preplatenie
5,463 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Hardvérové vybavenie učebne automatizácie

Faktúra č. 190020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
4,724 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Vstrekovací lis s príslušenstvom

Faktúra č.19P0100119

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,850 €
Schválené na preplatenie
44,850 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Vstrekovací lis s príslušenstvom

Faktúra č.19P0100119

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,850 €
Schválené na preplatenie
44,850 €
Realizácia
-
Názov

tvrdomer s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,000 €
Schválené na preplatenie
13,000 €
Realizácia
-
Názov

tvrdomer s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,000 €
Schválené na preplatenie
13,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

Skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku a ohybe s príslušenstvom

Faktúra č. 71190042

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,300 €
Schválené na preplatenie
24,300 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Drsnomer s príslušenstvom

Faktúra č. 221900221

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
1,925 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

DPH drsnomer

Daňové priznanie DPH 5/2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

DPH vstrekovací lis

Daňové priznanie DPH 4/2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,970 €
Schválené na preplatenie
8,970 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výukový CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálna nástrojárska frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výuková CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Univerzálna nástrojárska frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Univerzálny sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výuková CNC frézovačka s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výukový CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.2120022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

učebňa mechatroniky

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
186,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

modulárna výrobná stanica

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
159,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

simulačný softvér automatizačných procesov

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

edukačný softvér pre skvalitnenie výučby odborných predmetov v anglickom jazyku

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

učebňa mechatroniky

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
186,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

modulárna výrobná stanica

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
159,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

simulačný softvér automatizačných procesov

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

edukačný softvér pre skvalitnenie výučby odborných predmetov v anglickom jazyku

Faktúra č.20210383

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

pracoviská pre základy elektrotechniky a elektroniky

Faktúra č.1421017008

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pracoviská pre základy elektroinštalácie

Faktúra č.1421017008

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pracoviská pre základy elektrotechniky a elektroniky

Faktúra č.1421017008

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

pracoviská pre základy elektroinštalácie

Faktúra č.1421017008

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
ANAMET Slovakia s. r. o.
IČO
46053972
Názov
HENRYSO, s.r.o.
IČO
50687115
Názov
Česká republika
IČO
26227631
Názov
Milan Holič - MIHO
IČO
44763093
Názov
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
IČO
26227631
Názov
DIDACTIC Martin, s.r.o.
IČO
36374881
Názov
Ľubomír Kusyn
IČO
22677950
Názov
SOS electronic s.r.o.
IČO
31703186
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.