Popis projektu

Plán udržateľnej mobility koordinuje územné a dopravné plánovanie, navrhnutý dopravný systém zabezpečí dostupnosť všetkým cieľovým skupinám, preferuje ekologickú dopravu s obmezením dopadu na životné prostredie a spotrebu energie a bezpečnú dopravu so znížením kritických miest. Návrhová časť obsahuje aktivity pre naplnenie opatrení v horizonte návrhového obdobia v horizonte +5, 10, 20 a 30 rokov a Implementačný plán udržateľnej mobility, ktorý definuje navrhnuté prioritné opatrenia a aktivity pre splnenie určených cieľov v súlade s rozpočtovým výhľadom kraja.

Dokument vychádza z existujúcich strategických dokumentov a platnej legislatívy na úrovni miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni a po prerokovaní bude nadradeným dokumentom, ktorý bude podkladom pre ďalšie aktualizácie súčasných strategických a plánovacích dokumentov kraja.

Dokument bude obsahovať tieto základné časti:
  • Strategická časť,
  • Analytická časť,
  • Návrhová časť.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2020
Celková suma
459,336 €
Vlastné zdroje
22,967 €
Vyčerpané z projektu
424,844 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Spracovanie a dodanie PUM TSK - RIÚS be…
Typ
RIUS_bez UMR_Spraco…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
29.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
23.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
29.06.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
23.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za zber údajov a vykonané prieskumy

Faktúra č. 190106

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,700 €
Schválené na preplatenie
111,700 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za zber údajov a vykonané prieskumy

Faktúra č. 190106

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,700 €
Schválené na preplatenie
111,700 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Daňové priznanie DPH

Daňové priznanie 04_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,340 €
Schválené na preplatenie
22,340 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Faktúra za prieskumy, analytickú časť a modelovanie

Faktúra č. 190288

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,470 €
Schválené na preplatenie
145,470 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Faktúra za prieskumy, analytickú časť a modelovanie

Faktúra č. 190288

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,470 €
Schválené na preplatenie
145,470 €
Realizácia
-
Názov

Daňové priznanie 08_2019

Daňové priznanie DPH 8/2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,094 €
Schválené na preplatenie
29,094 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Odovzdanie prognóz, návrhovej časti, plánu implementácie a SEA proces

Faktúra č. 2010162 za PUM TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odovzdanie prognóz, návrhovej časti, plánu implementácie a SEA proces

Faktúra č. 2010162 za PUM TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,240 €
Schválené na preplatenie
116,240 €
Realizácia
-
Názov

DPH 04/2020

Daňové priznanie DPH 4/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Faktúra 4 - návrhová časť, verejné prerokovanie

Faktúra č. 4 - PUM TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Faktúra 4 - návrhová časť, verejné prerokovanie

Faktúra č. 4 - PUM TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Daňové priznanie DPH 10/2020

Daňové priznanie DPH 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.