Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská Bystrica a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav na dielni praktického vyučovania so zázemím a modernizácie materiálno-technického vybavenia dielne.

Stavebné úpravy pozostávajú z výmeny okien a dverí, opravy strechy a zvislých častí dažďových zvodov, výmeny vykurovacích telies a vzduchotechniky, opravy podlahy, výmeny elektroinštalácie, vyspravenia a maľby stien a stropov a kompletnej rekonštrukcie zatopenej šatne. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a tepelných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie.

Modernizácia vybavenia dielne pozostáva z nákupu CNC a univerzálnych frézovačiek a sústruhov s príslušenstvom, nevyhnutných na poskytovanie praktickej výučby pre strojárske odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2021 - 01.04.2022
Celková suma
2,250,521 €
Vlastné zdroje
112,526 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy dielne praktického vyuč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
08.04.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
01.02.2022
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
31.05.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
22.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
08.04.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
22.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
400,0 (osoby)
Cieľ
400,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
3666,21 (m2)
Cieľ
3666,21 (m2)
Naposledy aktualizované
10.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

pásový schodolez

Faktúra FV02200035

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

DPH frézovačky

Daňové priznanie DPH č.4/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.20210032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.20210016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.20210016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22102039

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
338,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22102039

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
338,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.32100007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny sústruh s príslušenstvom

Faktúra č.32100007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22102076

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
889,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22102076

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
889,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

CNC frézovačka 1 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

CNC frézovačka 2 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

CNC frézovačka 1 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh 1 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh 2 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka 2 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh 1 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

CNC sústruh 2 s príslušenstvom

Faktúra č.OF220245

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22202007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
181,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č.22202007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
H B H , a.s.
Žiadaná suma
181,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálna frézovačka s príslušenstvom 1

Faktúra č.22101166

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálna frézovačka s príslušenstvom 2

Faktúra č.22101166

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálna frézovačka s príslušenstvom 1

Faktúra č.22101166

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Univerzálna frézovačka s príslušenstvom 2

Faktúra č.22101166

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
H B H , a.s.
IČO
31617913
Názov
TRENS SK a.s.
IČO
45525315
Názov
Teximp, s.r.o.
IČO
36395145
Názov
REXIM, spol. s r.o.
IČO
41188152
Názov
BASID s.r.o.
IČO
51831228
Názov
Liftega s.r.o.
IČO
51668718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.