Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica  a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva z drobných stavebných úprav školskej dielne potrebných pre umiestnenie zakúpených strojov a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy.

Súčasťou drobných stavebných úprav bude výmena podlahy, výmena dverí, vymaľovanie priestorov, inovácia existujúcej elektroinštalácie. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných a hygienických podmienok priestorov pre praktické vyučovanie.

Zámerom je vytvorenie špecializovaného pracoviska na edukáciu a prax s využitím moderných CNC strojov.

Moderné CNC stroje vo väčšine týchto firiem využívajú na technologické programovanie program Edge-cam. Je nutné zakúpiť licenciu na tento program, nakoľko školská verzia nevygeneruje G – kód, ktorý je potrebný na prepojenie s CNC strojom. Na vybavenie školských dielní je nutné zakúpiť CNC stroje, na ktorých budú pracovať naši žiaci. Výrobky si skontrolujú v laboratórnom pracovisku, ktoré je nutné vybaviť najnovšími meracími prístrojmi.

Nové CNC špecializované pracovisko ako aj laboratórne pracovisko bude využívať približne 90 žiakov príslušného odboru.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.03.2023
Celková suma
453,688 €
Vlastné zdroje
22,684 €
Vyčerpané z projektu
2,017 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.Obstaranie a modernizácia materiálno-…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
01.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
90,0 (osoby)
Cieľ
90,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pásový schodolez

Faktúra MANUS schodolez SPS PB

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
2,017 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Pásový schodolez

Faktúra MANUS schodolez SPS PB

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
2,017 €
Realizácia
-
Názov

3D tlačiareň

Faktúra 3D tlačiareň

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Trhací stroj

Faktúra za trhací stroj

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Trhací stroj

Faktúra za trhací stroj

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Kamerový tvrdomer s príslušenstvom

Faktúra za Kamerový tvrdomer s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kamerový tvrdomer s príslušenstvom

Faktúra za Kamerový tvrdomer s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Metalografické pracovisko

Faktúra za metalografické pracovisko

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Metalografické pracovisko

Faktúra za metalografické pracovisko

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

DPH Kamerový tvrdomer s príslušenstvom

Daňové priznanie DPH 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

DPH metalografické pracovisko

Daňové priznanie DPH 08/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Drsnomer s príslušenstvom

Faktúra drsnomer

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
144,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC vertikálna fréza s príslušenstvom

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
197,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér EDGECAM (multilicencia)

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
144,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

CNC vertikálna fréza s príslušenstvom

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
197,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Softvér EDGECAM (multilicencia)

CNC + softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
ANAMET Slovakia s. r. o.
IČO
46053972
Názov
MARVELS SK, s.r.o.
IČO
50207016
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.