Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP.

Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie strechy nad dielňami, chodieb, zvarovne a zázemia dielní (šatne, WC, sprchy, kabinety a pod.), presunu výdajne náradia a zriadenia serverovne. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie.

Modernizácia vybavenia COVP pozostáva najmä z nákupu CNC sústruhu, dvoch CNC obrábacích centier, dovybavenia pôvodných sústruhov a frézok (chladenie, odmeriavanie, sady sústružníckych nožov a fréz, odchýľkomery, meradlá, mikrometre, prac. rohože...), dovybavenie meracieho pracoviska, zvarovne, a ďalších priestorov strojárskych odborov na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.01.2021
Celková suma
1,295,269 €
Vlastné zdroje
64,763 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
321,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
44197,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.