Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia COVP.

Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie strechy nad dielňami, chodieb, zvarovne a zázemia dielní (šatne, WC, sprchy, kabinety a pod.), presunu výdajne náradia a zriadenia serverovne. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie.

Modernizácia vybavenia COVP pozostáva najmä z nákupu CNC sústruhu, dvoch CNC obrábacích centier, dovybavenia pôvodných sústruhov a frézok (chladenie, odmeriavanie, sady sústružníckych nožov a fréz, odchýľkomery, meradlá, mikrometre, prac. rohože...), dovybavenie meracieho pracoviska, zvarovne, a ďalších priestorov strojárskych odborov na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.10.2023
Celková suma
1,269,529 €
Vlastné zdroje
63,476 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
25,740 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
19.01.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
19.10.2023
Názov
Stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
23.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
321,0 (osoby)
Cieľ
321,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
44197,0 (m2)
Cieľ
44197,0 (m2)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.2021001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.2021001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430087

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430087

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.2021002

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.2021002

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430127

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430127

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430198

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430198

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.210430396

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č.2021004

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pneumatická zostava

faktúra č.20220048

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
56,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Hydraulická zostava

faktúra č.20220048

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
33,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Hydraulická zostava

faktúra č.20220048

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
33,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pneumatická zostava

faktúra č.20220048

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
56,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra Kossuth

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

ohýbačka plechu

Faktúra Habilis Steel

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

tabuľové nožnice

Faktúra Habilis Steel

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

DPH k faktúre Habilis Steel

Daňové priznanie DPH

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

charpyho kladivo s príslušenstvom

Faktúra Mivasoft

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
28,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

meradlo na skúšky materiálov s príslušenstvom

Faktúra Mivasoft

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
19,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

meradlo na meranie presnosti s príslušenstvom

Faktúra Mivasoft

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
49,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

pracovná plošina

Faktúra Storage

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

regálový systém

Faktúra Storage

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

CNC obrábacie centrum s príslušenstvom

faktúra č.1110027

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

faktúra č.1110027

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC obrábacie centrum s príslušenstvom

faktúra č.1110027

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

faktúra č.1110027

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

DPH k faktúre ADATE

daňové priznanie DPH 7/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

modernizácia sústruhu

faktúra č. 230011

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

modernizácia sústruhu

faktúra č.230039

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
25,740 €
Vrátená suma
25,740 €
Suma na vymáhanie
25,740 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Storage, s.r.o.
IČO
45965064
Názov
Metrostav Slovakia a. s.
IČO
47144190
Názov
Ladislav Kossuth
IČO
41444591
Názov
STAP, spol. s r.o.
IČO
34125809
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.