Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bude spracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra (ďalej len PUM NR). Jeho úlohou je zadefinovať podmieňujúce regulácie ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti.

PUM NR bude spracovaný pre krajské mesto Nitra a jeho funkčné územie, ktoré je tvorené obcami: Nitrianske Hrnčiarovce, Jelšovce, Čakajovce, Čechynce, Ivánka pri Nitre, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Lužianky, Zbehy. Z hľadiska potreby komplexného riešenia oblasti verejnej osobnej dopravy, boli k týmto obciam priradené  aj obce Cabaj – Čápor a Lehota. Táto funkčná oblasť je v súčasnej dobe špecifická a vymedzená svojou intenzívnou priestorovou väzbou denného pohybu osôb. Jej špecifikami v súčasnosti sú problémy ako napr. denné dopravné špičky, tvorba kolón, nedostatok cyklotrás vhodných za dochádzaním do zamestnania, pešia doprava, integrovaný systém dopravy a v neposlednom rade aj statická doprava. Vplyvy na ďalšie smerovanie dynamickej dopravy ako aj verejnej osobnej dopravy,  bezpečnosti cestnej premávky, cyklistickej dopravy, pešej dopravy, statickej dopravy bude riešiť práve pripravovaný Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra a to s prihliadnutím na aktuálne strategické dokumenty PHSR, Územného plánu a strategické dokumenty v oblasti dopravy.

Viac
Subjekt
Mesto Nitra
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.12.2020
Celková suma
741,528 €
Vlastné zdroje
37,076 €
Vyčerpané z projektu
640,088 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Plán udržateľnej mobility funkčného úze…
Typ
UMR_Spracovanie kom…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
31.05.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
19.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet spracovaných strategických dokumentov pre oblasť dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra - PUM

"Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra - PUM" - faktúra 180357

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,700 €
Schválené na preplatenie
218,700 €
Realizácia
-
Názov

Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra - PUM

"Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra - PUM" - faktúra 180357

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,700 €
Schválené na preplatenie
218,700 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Daňové priznanie_AF CITYPLAN

Daňové priznanie_AF CITYPLAN

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
43,740 €
Schválené na preplatenie
43,740 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

AF CityPlan_PUM Nitra: FA 06/2019

AF Cityplan

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,040 €
Schválené na preplatenie
206,040 €
Realizácia
-
Názov

AF CityPlan_PUM Nitra: FA 06/2019

AF Cityplan

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,040 €
Schválené na preplatenie
206,040 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

20 % z FA 190202_PUM_AF CityPlan

20 % DPH k FA 190202 _PUM

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
41,208 €
Schválené na preplatenie
41,208 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

AFRY - Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra

Akcia "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra"

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

AFRY - Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra

Akcia "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra"

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,400 €
Schválené na preplatenie
130,400 €
Realizácia
-
Názov

AFRY - Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra

Akcia "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra" - dokumentácia SEA

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AFRY - Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra

Akcia "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra" - dokumentácia SEA

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti PUM 03/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti PUM

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
26,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského 05/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti PUM 05/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
10,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského 05/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - PUM 10/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti - cyklolávka 10/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
63,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH k fa. 200200759

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH k fa. 2002000762

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH k fa. 2002000758

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH k fa. 2002000763

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH k fa. 2002000761

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH k fa. 2002000760

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
4,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

AFRY - Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra

Akcia "Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra" - čistopis dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.