Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej odbornej školy vo Svite. Objekt SOŠ sa nachádza v zastavanej časti mesta Svit na ul. Štefánikovej. Budova v súčasnosti prekračuje prirodzenú životnosť niektorých stavebných prvkov, najdominantnejším nedostatkom je vysoká energetická náročnosť prevádzky objektu. Navrhované opatrenia budú realizované v súlade s odporúčaniami energetického auditu, a to konkrétne: výmena otvorových konštrukcii, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu suterénu, zateplenie strešného plášťa, ako aj opatrenia na zníženie spotreby energie technických zariadení v budove - Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, výmena svetelných zdrojov, Inštalácia fotovoltaického systému.

Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zníženie potreby primárnej energie, úspora energie potrebnej na vykurovanie, ako aj zníženie emisií. Budova školy bude po realizácii projektu zaradená do energetickej triedy A1 (ultranízko energetická budova). 

Viac
Subjekt
Prešovský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Svit
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.12.2020
Celková suma
1,445,722 €
Vlastné zdroje
72,286 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1041875,046 (kWh/rok)
Cieľ
1099531,412 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
583656,0186 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
92,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6305,06 (m2)
Cieľ
6135,41 (m2)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
164,3303 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0132 (MW)
Cieľ
0,0125 (MW)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0132 (MWe)
Cieľ
0,0125 (MWe)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,48 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
139,9647 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
677,3923 (MWh/rok)
Cieľ
677,3923 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
513062,013 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Faktúra za vykonané stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra za vykonané stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra za vykonané stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Faktúra za vykonané stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Projektový manažér_12/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_10-12/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Projektový manažér_10/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_10-12/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Projektový manažér_11/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_10-12/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Projektový manažér_09/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_07-09/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Projektový manažér_08/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_07-09/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Projektový manažér_07/2019

Interný účtovný doklad-mzdy_07-09/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Projektový manažér_06/2019

Interný účtovný doklad - mzdy_04-06/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Projektový manažér_05/2019

Interný účtovný doklad - mzdy_04-06/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Projektový manažér_04-2019

Interný účtovný doklad - mzdy_04-06/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Projektový manažér_03/2019

Interný účtovný doklad - mzdy_01-03/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Projektový manažér_01/2019

Interný účtovný doklad - mzdy_01-03/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Projektový manažér_02/2019

Interný účtovný doklad - mzdy_01-03/2019

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra_stála tabuľa

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za výkon stavebných prác

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za vykonané stavebné práce

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Veľkoplošný pútač

Faktúra - veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2019
Názov IČO
Názov
EURO-ŠTUKONZ a.s.
IČO
35972297
Názov
3pple s.r.o.
IČO
46132872
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Prešovský samosprávny kraj
IČO
37870475
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.