Popis projektu

je v Základnej škole Holubyho 15, Piešťany prostredníctvom vykonania nevyhnutných stavebných prác a obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učební a knižnice v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvoria moderné a interaktívne odborné učebne s kapacitou a školská knižnica je teda zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia moderných odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Holubyho v meste Piešťany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním projektu s celkovou dĺžkou trvania Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu : kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (370 žiakov), počet podporených knižníc (1), počet podporených učební IKT (1), počet podporených učební polytechnických (1), počet podporených učební prírodovedných (2), počet podporených základných škôl (1 ZŠ). je mesto Piešťany. 

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.06.2023
Celková suma
171,609 €
Vlastné zdroje
8,580 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie technického stavu polytechnic…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
19.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
Zlepšenie technického stavu školskej kn…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
19.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
Zlepšenie technického stavu IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
19.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
Zlepšenie technického stavu chemickej u…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
19.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
Zlepšenie technického stavu biologickej…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
19.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
27.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
02.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
27.06.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
23.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
370,0 (osoby)
Cieľ
660,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

faktúra č. 10220062

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Biologická učebňa DP 20

Faktúra - DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Knižnica - DP 10

Faktúra - DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Polytechnická učebňa - DP 20

Faktúra - DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Knižnica - DP 20

Faktúra - DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Chemická učebňa - DP 20

Faktúra - DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Biologická učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Chemická učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Chemická učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

IKT učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

IKT učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Knižnica

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Biologická učebňa

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Knižnica

Faktúra - IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Biologická učebňa

Faktúra - Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Knižnica

Faktúra - Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Chemická učebňa

Faktúra - Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Polytechnická učebňa

Faktúra - Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

IKT

Faktúra - Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
THERMKLIMA, s.r.o.
IČO
50958615
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.