Popis projektu

je v Základnej škole Mojmírova 98, Piešťany prostredníctvom vykonania nevyhnutných stavebných prác a obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učební a knižnice v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvoria moderné a interaktívne odborné učebne a školská knižnica je teda zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia moderných odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Mojmírova v meste Piešťany. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním projektu s celkovou dĺžkou trvania Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu : kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (524 žiakov), počet podporených knižníc (1), počet podporených učební jazykových (1), počet podporených učební polytechnických (1), počet podporených učební prírodovedných (1), počet podporených základných škôl (1 ZŠ). je mesto Piešťany.

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.10.2023
Celková suma
112,809 €
Vlastné zdroje
5,640 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
27.06.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
26.08.2022
Názov
Obstaranie biologicko-chemickej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
27.06.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
14.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
524,0 (osoby)
Cieľ
524,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SAMOSTAV, s.r.o. -stavebné práce

SAMOSTAV, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
SAMOSTAV, s.r.o.
Žiadaná suma
43,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Faktúra Nábytok

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra Nábytok

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra Nábytok

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra Nábytok

Faktúra Nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra DP 20

Faktúra DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra DP 10

Faktúra DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra DP 20

Faktúra DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra DP 20

Faktúra DP

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra IKT

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
SAMOSTAV, s.r.o.
IČO
45441758
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.