Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zameraniažiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole v Sečovskej Polianke obstaraním odborných učební,zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Špecifické ciele

Cieľ 1. Zvyšovanie znalostí v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne chémie.

Cieľ 2. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky.

Cieľ 3. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práceprostredníctvom obstarania polytechnickej učebne.

Cieľ 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Aktivita 1. Obstaranie prírodovednej učebne chémie v ZŠ Sečovská Polianka

Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky v ZŠ Sečovská Polianka

Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ Sečovská Polianka

Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ Sečovská Polianka

Cieľová skupina Žiaci (294) , pedagogickí zamestnanci (20 učiteľov) , odborní zamestnanci, účastníci celoživotného vzdelávania.

Miesto realizácie:Základná škola, Školská 558, 09414 Sečovská Polianka, parcela č. 1812, 1819/4.

Merateľné ukazovatele projektu: P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (294), P0297 Počet podporených knižníc (0), P0320 Počet podporených učební jazykových (0),P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1),P0319 Počet podporených učební IKT (1).

Viac
Subjekt
Obec Sečovská Polianka
Miesta realizácie
Sečovská Polianka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
167,479 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ …
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej u…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Aktivita 1. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
420,0 (osoby)
Cieľ
294,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

finančný manažér 06/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

finančný manažér 08/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

finančný manažér 10/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

finančný manažér 09/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

finančný manažér 07/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

finančný manažér 11/2023

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
Obec Sečovská Polianka
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - nábytok

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Materiálno - technické vybavenie - IKT

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Sečovská Polianka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Obec Sečovská Polianka
IČO
00332828
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.