Popis projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie zručností a kompetencií 670 žiakov ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, v súlade s požiadavkami budúcej profesijnej orientácie žiakov a v súlade s požiadavkami trhu práce. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom troch hlavných aktivít: 1. zriadenie učebne biológie, 2. zriadenie učebne chémie, 3. zriadenie jazykovej učebne, výsledkom realizácie ktorých budú tri moderné, plne vybavené odborné učebne. Odborné učebne budú vybavené interiérovým vybavením určeným pre prácu v odbornej učebni a pracovnými pomôckami, ktoré budú spĺňať všetky nároky na vzdelávanie žiakov v zmysle Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015. Odborné učebne biológie a chémie budú mať kapacitu 30 žiakov, jazyková učebňa bude mať kapacitu 14 žiakov. Obstaraním troch odborných učební budú naplnené všetky merateľné ukazovatele projektu, zároveň budú zabezpečené primárne podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, bude skvalitnené prepojenie teoretického a praktického vzdelávania. Tiež vzniknú nové podmienky pre celoživotné vzdelávanie, s ktorým má ZŠ viacročné skúsenosti.

Viac
Subjekt
Mesto Dolný Kubín
Miesta realizácie
Dolný Kubín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
116,383 €
Vlastné zdroje
5,819 €
Vyčerpané z projektu
113,411 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie učebne biológie
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Zriadenie učebne chémie
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Zriadenie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
670,0 (osoby)
Cieľ
670,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interaktívny projektor +držiak+SW+adapter+montážna sada

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
1,084 €
Realizácia
-
Názov

Učiteľská stanica pre jazykovú učebňu - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC pre učiteľa - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
-
Názov

PC pre učiteľa - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
-
Názov

Projekčná tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učiteľská riadiaca stanica jazykovej učebne+riadiaci SW+slúchadlá s mikrofónom

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
-
Názov

Riadiaci software pre jazykovú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
-
Názov

Žiacka stanica jazykovej učebne

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
3,175 €
Realizácia
-
Názov

Žiacka stanica jazykovej učebne

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,175 €
Schválené na preplatenie
3,175 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Interaktívny projektor +držiak+SW+adapter+montážna sada

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
1,084 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Riadiaci software pre jazykovú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Učiteľská riadiaca stanica jazykovej učebne+riadiaci SW+slúchadlá s mikrofónom

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
1,282 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Projekčná tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Software pre PC učiteľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Učiteľská stanica pre jazykovú učebňu - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

PC pre učiteľa - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

PC pre učiteľa - notebook

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

BIO: Žiacky stôl dvojmiestny

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

BIO: Laboratórna stolička pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

JU: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

JU:Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

JU: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

JU: Žiacky stôl pre dvoch žiakov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
-
Názov

JU: Stolička/taburet pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Laboratórne pracovisko chémie pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Bezpečnostná skriňa na chemikálie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Žiacky stôl dvojmiestny

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Žiacka laboratórna stolička pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Žiacky stôl dvojmiestny

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Laboratórna stolička pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

JU: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

JU: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

JU: Žiacky stôl pre dvoch žiakov

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

JU:Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Žiacky stôl dvojmiestny

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Žiacka laboratórna stolička pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

BIO: Bezpečnostná skriňa na pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

CHEM: Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Bezpečnostná skriňa na pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

JU: Stolička/taburet pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
-
Názov

BIO: Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Laboratórne pracovisko chémie pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
-
Názov

CHEM: Bezpečnostná skriňa na chemikálie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - biológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - biológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
Mesto Dolný Kubín
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Učebňa biológie - SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
-
Názov

Učebňa Biológie - pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,733 €
Schválené na preplatenie
40,733 €
Realizácia
-
Názov

Učebňa Chémie - SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
-
Názov

Učebňa Chémie - pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,639 €
Schválené na preplatenie
40,639 €
Realizácia
-
Názov

Učebňa Chémie - SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

Učebňa Chémie - pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,639 €
Schválené na preplatenie
40,639 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

Učebňa Biológie - pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,733 €
Schválené na preplatenie
40,733 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

Učebňa biológie - SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
23.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Dolný Kubín

Suma celkom
17 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
17 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Mesto Dolný Kubín
IČO
00314463
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.