Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole, Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,  zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov.

Cieľ 2. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biológie.

Cieľ 3. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne.

Cieľ 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne v ZŠ, Ul. Komenského 307/22, Svidník

Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej učebne biológie v ZŠ, Ul. Komenského 307/22, Svidník

Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ, Ul. Komenského 307/22, Svidník

Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ, Ul. Komenského 307/22, Svidník

Žiaci (426) , pedagogickí zamestnanci (34 učiteľov a 1 asistent učiteľa) , odborní zamestnanci, účastníci celoživotného vzdelávania.

Základná škola, Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, parcela č. KNC 29

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (426),  P0297 Počet podporených knižníc (0), P0320 Počet podporených učební jazykových (1), P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (1), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1), P0319 Počet podporených učební IKT (1).

Viac
Subjekt
Mesto Svidník
Miesta realizácie
Svidník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2022 - 01.10.2022
Celková suma
93,193 €
Vlastné zdroje
4,660 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
426,0 (osoby)
Cieľ
426,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

mzdové výdavky 7/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

mzdové výdavky 5/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

mzdové výdavky 9/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

mzdové výdavky 6/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

mzdové výdavky 8/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Svidník
IČO
00331023
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.