Modernizácia vybavenia galérie - bezpečnostné zabzpečenie dát a rchívu Tatranskej galérie v Poprade a zlepšenie hygienických štandardov

Tatranská galéria v Poprade

Popis projektu

Hlavný cieľ:

Modernizácia vybavenia galérie a to aj prostredníctvom zvýšenia kvality zabezpečenia dát a archívu a zlepšenie úrovne hygienických štandardov galérie

Špecifický cieľ:

Projekt prispieva k napĺneniu špecifického cieľa 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. 

Špecifický cieľ sa plánuje dosiahnúť prostredníctvom aktivít projektu ktoré sú zároveň v súlade s definovanými oprávnenými aktivitami IROP:

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Predovšetkým návštevníci galérie a zamestnanci 

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 7 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Mesto Poprad v ktorom sa kultúrna inštitúcia nachádza.

Merateľné ukazovatele projektu a očakávané výsledky IROP:

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov – 1

Viac
Subjekt
Tatranská galéria v Poprade
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
95,445 €
Vlastné zdroje
4,772 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štnadardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.07.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
21.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie vybavenia - Osvetľovacia technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia - Osvetľovacia technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Obstaranie vybavenia - Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia - Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia - Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Tatranská galéria v Poprade
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
IČO
44514557
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.