Popis projektu

- Zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia učební ZŠ, primerane riešiť aktuálne výzvy primárneho vzdelávania prostredníctvom zlepšenia zariadenia, a to vybudovaním/rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia.

- Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispievať ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.

- Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií, zručností, schopností žiakov, ktoré budú v súlade s požiadavkami trhu práce.

Pomocou projektu je naplánovaná podpora školskej infraštruktúry ZŠ a to realizáciou hlavných aktivít:

Pomocou aktivít dosiahneme naplnenie týchto stanovených merateľných ukazovateľov: 

Viac
Subjekt
Obec Bracovce
Miesta realizácie
Bracovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.10.2021
Celková suma
140,478 €
Vlastné zdroje
7,024 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
04.02.2021
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne – biolo…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
14.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
23.08.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
14.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
14.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
23.08.2021
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
14.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
23.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
16.01.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
231,0 (osoby)
Cieľ
231,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 2020

Sumarizačný hárok_osobné výdavky_2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
Obec Bracovce
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 2022

Sumarizačný hárok_osobné výdavky_2022

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
Obec Bracovce
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 2021

Sumarizačný hárok_osobné výdavky_2021

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
Obec Bracovce
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV210001

Účtovný doklad číslo 2/ZP - por. č. 65-66

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Faktúra FV210003

Účtovný doklad číslo 4/ZP - por. č. 36-37

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT_dodatok

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020_dodatok

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-4/2020 - IKT

Faktúra MIVASOFT_BC-4/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

BC-1/2020 - Nábytok

Faktúra MONASTER_BC-1/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

BC-1/2020 - Nábytok

Faktúra MONASTER_BC-1/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

BC-1/2020 - Nábytok

Faktúra MONASTER_BC-1/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

BC-1/2020 - Nábytok

Faktúra MONASTER_BC-1/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

BC-2/2020 - Didaktické pomôcky

Faktúra MIVASOFT_BC-2/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BC-2/2020 - Didaktické pomôcky

Faktúra MIVASOFT_BC-2/2020

Vlastník dokladu
Obec Bracovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Bracovce
IČO
00325074
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
SOLOČIN s.r.o.
IČO
50539141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.