Popis projektu

Zámerom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy v Košťanoch nad Turcom, čo je v súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 IROP, pričom k tomuto cieľu sa prispeje skvalitnením polytechnického vzdelávania a výučby informatiky. Škola sa nachádza v regióne Turiec s bohatou strojárskou tradíciou, na čo zareagovali aj viacerí významní zahraniční investori umiestnením svojich výrobných kapacít v tomto území. Pokles nezamestnanosti v kombinácii s nevhodnou skladbou disponibilných pracovných síl z hľadiska dosiahnutého vzdelania poukazuje na potrebu zvýšenia atraktívnosti a kvality technického vzdelávania a zvýšenia polytechnických zručností žiakov základných škôl už pred ich voľbou strednej školy a nástupom na ňu. Hlavnými aktivitami projektu bude obstaranie polytechnickej učebne a modernizácia učebne informatiky. Moderne vybavená polytechnická učebňa v priestoroch, ktoré boli pre tento účel vybudované už v 20. stor., umožní škole zabezpečiť plnohodnotne výučbu predmetu technika v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu, modernizovaná učebňa informatiky zas odstráni technologickú medzeru spôsobenú zastaralými informačnými technológiami v učebni, a tým skvalitní výučbu predmetu informatika v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu. Zvýšia sa technické zručnosti žiakov tejto školy ako aj ich schopnosť používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu, spracúvaniu a uloženiu informácií. Projekt tiež prispeje k ich záujmu viac sa orientovať na technické a odborné vzdelávanie aj pri voľbe strednej školy

Viac
Subjekt
Obec Košťany nad Turcom
Miesta realizácie
Košťany nad Turcom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.02.2021
Celková suma
83,843 €
Vlastné zdroje
4,192 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Drobné stavebno - technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
23.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
08.10.2020
Názov
Modernizácia vybavenia IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
15.07.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
20.07.2020
Názov
Vytvorenie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
24.08.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
28.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
13.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
151,0 (osoby)
Cieľ
151,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Notebook SET pre učiteľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Notebook SET pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno - technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebno - technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vytvorenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Riadenie projektu

Podporný hárok k sumarizačnému hárku - sumár

Vlastník dokladu
Obec Košťany nad Turcom
Dodávateľ
Obec Košťany nad Turcom
Žiadaná suma
2,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Košťany nad Turcom
IČO
00316741
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ELEVOD, s.r.o.
IČO
45599262
Názov
NT servis, s.r.o.
IČO
50038672
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.