Popis projektu

Do roku 2030 sa očakáva zvyšovanie priemerných teplôt a s tým súvisiaca zmena klímy, pričom najviac zasiahnutá bude strategická surovina – voda. Cieľom projektu je pripraviť sa na negatívne dôsledky zmeny klímy a okrem opatrení v zavádzaní prvkov zelenej a modrej  infraštruktúry  a prípravy koncepčného materiálu  i vybudovaním jedného veľkokapacitného environmentálneho centra, ktoré bude zastrešovať všetky environmentálne aktivity v regióne Turiec. Bude dôležitou súčasťou stratégie nevyhnutnej v procese adaptácie na zmenu klímy. Informačné a osvetové aktivity v oblasti zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy, ktoré budú prebiehať v tomto centre sú nevyhnutné na dosiahnutie vytýčeného  cieľa. Koncepcia envirocentra je pripravovaná  s ohľadom na dlhodobé ciele, so zámerom vzdelávania  a osvety,  bude slúžiť na školenia, workshopy, prednášky, konferencie, s primárnym zameraním na žiakov základných škôl  zastrešením kvalitnej environmentálnej, zážitkovej, výchovy. Projekt ráta s vybudovaním takého zázemia, ktoré bude pre žiakov inšpiratívne, s možnosťou nie len teoretického, ale aj praktického učenia, vo forme rôznych ukážok či už v exteriéry alebo interiéry budovy s využitím aj modernej technológie. Budova environmentálneho centra sa bude nachádzať v areáli, v ktorom sídli dobrovoľný  hasičský zbor a už v súčasnosti ponúka priestor edukácie i priamo v kombinácii s praxou.  V areáli SIM ( bývalé vojenské sklady ) je priestor i na praktickú edukáciu a ukážky vodozádržných opatrení , zelenej infraštruktúry, výchova k ochrane a starostlivosti o  faunu a flóru. V projekte plánujeme zrekonštruovať jednu z nevyužívaných  budov v areáli.

Viac
Subjekt
Mesto Martin
Miesta realizácie
Martin
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.06.2024
Celková suma
894,809 €
Vlastné zdroje
44,740 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačné aktivity v oblasti adaptácie…
Typ
F. Informačné progr…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
08.04.2024
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
30.06.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
16.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2024
Názov
Zriadenie environmentálneho centra
Typ
F. Informačné progr…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
16.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
05.04.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
90,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2029,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít v zriadenom Envirocentre v období udržateľnosti projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7608,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

letáky k informačným aktivitám na adaptáciu na zmenu klímy

Faktúra Letáky k informačným aktivitám na adaptáciu na zmenu klímy

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Alfa print, s.r.o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brožúra v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Faktúra Brožúra v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Alfa print, s.r.o.
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Výplata Ing. Radovan Šenšel, PhD.

Výplata Ing. radovan Šenšel, PhD.

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Mesto Martin
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Stavebné práce

Stavebné práce na diele Envirocentrum II. faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavok č. 4_Súhrnný účtovný doklad_paušálna sadzba

Súhrnný účtovný doklad_Paušálna sadzba v rámci DOP

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
Mesto Martin
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce budova Envirocentra

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1. Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce budova Envirocentra

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútorné vybavenie

Faktúra za vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vnútorné vybavenie

Faktúra za vnútorné vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Akváriá a príslušenstvo

Faktúra za akváriá

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Akváriá a príslušenstvo

Faktúra za akváriá

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Informačné aktivity

faktúra za informačné aktivity - zálohová

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Informačné aktivity

faktúra za informačné aktivity - zálohová

Vlastník dokladu
Mesto Martin
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Alfa print, s.r.o.
IČO
36403229
Názov
Mesto Martin
IČO
00316792
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ERPOS, spol. s r. o.
IČO
31588506
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.