Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11

Obec Budimír

Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole s MŠ v Budimíre obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Vytvorenie podmienok na kvalitné vyučovanie slovenského a cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne

Cieľ 2. Vytvorenie podmienok na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice

Cieľ 3. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne

Cieľ 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne v ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír 11

Aktivita 2. Obstaranie školskej knižnice v ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír 11

Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír 11

Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Budimír 11

Žiaci (396) , pedagogickí zamestnanci (30 učiteľov a 1 asistent učiteľa) , odborní zamestnanci (1 špeciálny pedagóg, 1 logopéd), účastníci celoživotného vzdelávania.

Základná škola s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11, 04443 Budimír , parcela č.: objekt A – parcela č. 136,

objekt B  -  parcela č. 135/2

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (396),  P0297 Počet podporených knižníc (1), P0320 Počet podporených učební jazykových (1), P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (0), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1), P0319 Počet podporených učební IKT (1).

Viac
Subjekt
Obec Budimír
Miesta realizácie
Budimír
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.04.2022
Celková suma
54,879 €
Vlastné zdroje
2,744 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,888 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4. Obstaranie IKT učebne v ZŠ…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
02.11.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov
Aktivita 3. Obstaranie polytechnickej …
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
02.11.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov
Aktivita 2. Obstaranie školskej knižnic…
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
02.11.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov
Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
02.11.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
13.12.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
396,0 (osoby)
Cieľ
396,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne_didaktické pomôcky

Faktúra č. 232000010

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne_didaktické pomôcky

Faktúra č. 232000010

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Obstaranie školskej knižnice-knižničný fond

Faktúra č. 232000013

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie školskej knižnice-knižničný fond

Faktúra č. 232000013

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie jazykovej učebne_nábytok

Faktúra č. 232000012

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne_nábytok

Faktúra č. 232000012

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie jazykovej učebne_nábytok

Faktúra č. 232000012

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne_nábytok

Faktúra č. 232000012

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie jazykovej učebne_IKT

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie IKT učebne_softvér

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie školskej knižnice_IKT

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie IKT učebne

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie IKT učebne_softvér

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie jazykovej učebne_IKT

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie IKT učebne

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Obstaranie školskej knižnice_IKT

Faktúra č. 232000011

Vlastník dokladu
Obec Budimír
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Budimír

Suma celkom
1,888 €
Vrátená suma
1,888 €
Suma na vymáhanie
1,888 €
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.