Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám

Ľubovnianska knižnica

Popis projektu


Skvalitnenie a modernizácia služieb kinižnice prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia na správu knižničného fondu a na zvýšenie úrovne hygienických štandardov.


Projekt prispieva k napĺneniu špecifického cieľa 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19.


1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb Ľubovnianskej knižnice
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov Ľubovnianskej knižnice


Riadenie projektu (budú zabezpečené interne)


Návštevníci knižnice, zamestnanci a zamestnankyne


Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 9 mesiacov.

Mesto Stará Ľubovňa


P0974 Počet podporených kultúrnych objektov – 1

Viac
Subjekt
Ľubovnianska knižnica
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
84,761 €
Vlastné zdroje
4,238 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Zvýšenie úrovne hygienických štandar…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
06.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služi…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
06.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie zo stojanom

Faktúra č. 242000165 Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie zo stojanom

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Automatický čistiaci stroj

Faktúra č. 242000166 Automatický čistiaci stroj

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Automatické vstupné dvere

Faktúra č. 2023317 automatické vstupné dvere

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické vstupné dvere

Faktúra č. 2023317 automatické vstupné dvere

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Zariadenia RFID (RFID etiketa, RFID etiketa transparentná, Pracovná stanica RFID k PC, Integrácia RFID technológie) 112

Faktúra č. 202307013 RFID 112

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenia RFID (RFID etiketa, RFID etiketa transparentná, Pracovná stanica RFID k PC, Integrácia RFID technológie) 112

Faktúra č. 202307013 RFID 112

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Zariadenia RFID (Bezpečnostná brána RFID, Inventarizačná jednotka RFID, Selfcheck, Samoobslužný výpožičkový automat na knihy exteriérový) 022

Faktúra č. 202307012 RFID 022

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenia RFID (Bezpečnostná brána RFID, Inventarizačná jednotka RFID, Selfcheck, Samoobslužný výpožičkový automat na knihy exteriérový) 022

Faktúra č. 202307012 RFID 022

Vlastník dokladu
Ľubovnianska knižnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36232513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.