Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy, Školská 255/6, Spišský Štvrtok, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Špecifický cieľ 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne

Špecifický cieľ 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne,

Špecifický cieľ 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov a žiačok,

Špecifický cieľ 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice.

Hlavná aktivita 1:

Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Hlavná aktivita 2:

Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Hlavná aktivita 3:

Zriadenie polytechnickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Hlavná aktivita 4:

Obstaranie vybavenia knižnice Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Hlavná aktivita 5:

Rekonštrukcia priestorov pre polytechnickú učebňu Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy, Školská 255/6, Spišský Štvrtok, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 259 žiakov

Počet podporených knižníc: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 2

Počet podporených základných škôl: 1

Základná Škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok

Viac
Subjekt
Obec Spišský Štvrtok
Miesta realizácie
Spišský Štvrtok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.08.2021
Celková suma
158,311 €
Vlastné zdroje
7,916 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia priestorov pre polytechni…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
22.02.2019
Názov
Obstaranie vybavenia knižnice Základnej…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
06.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov
Zriadenie polytechnickej učebne Základn…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
06.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
01.07.2021
Názov
Obstaranie vybavenia biologicko-chemick…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
06.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
01.07.2021
Názov
Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
06.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
01.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
06.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
280,0 (osoby)
Cieľ
259,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební, stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok - vybavenie odborných učební

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
Obec Spišský Štvrtok
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

ZŠ Spišský Štvrtok - nábytok pre knižnicu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

ZŠ Spišský Štvrtok - nábytok pre biologicko-chemickú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

ZŠ Spišský štvrtok - nábytok pre učebňu fyziky

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

ZŠ Spišský štvrtok - nábytok pre polytechnickú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

ZŠ Spišský Štvrtok - nábytok pre knižnicu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZŠ Spišský Štvrtok - nábytok pre biologicko-chemickú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZŠ Spišský štvrtok - nábytok pre učebňu fyziky

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZŠ Spišský štvrtok - nábytok pre polytechnickú učebňu

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - knižnica

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - knižnica

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Technické a technologické vybavenie - knižnica

Vybavenie ZŠ, technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Softvér - učebňa biológie-chémie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky, časť 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky, časť 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky, časť 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie-chémie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky, časť 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky, časť 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa chémie-biológie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie-chémie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa biológie-chémie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Softvér - učebňa chémie-biológie

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Vybavenie ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Knižničný fond - softvér

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - knihy a učebnice

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - ostatné

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond - knihy a učebnice

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Knižničný fond - ostatné

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Knižničný fond - softvér

Vybavenie ZŠ, knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov IČO
Názov
Obec Spišský Štvrtok
IČO
00329631
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Jozef Greš - LAUSTA
IČO
34802096
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.