Popis projektu

Primárnym cieľom projektu „Novostavba Materskej školy v obci Jarovnice“ je prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v obci zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity.

V obci Jarovnice je zriadená jedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie 98 deťom. Z dôvodu nepostačujúcej kapacity bola rozšírená o 64 miest, takže kapacita po rozšírení je 162 detí. Zámerom projektu je výstavby novej budovy materskej školy s očakávanou kapacitu 160 detí vrátane min. počtu 32 detí z MRK. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a priama práca s komunitou sú sekundárne ciele pre naplnenie priorít v rámci potrieb komunitnej práce.

Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi mesta vytýčenými v dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jarovnice do roku 2022.

Viac
Subjekt
Obec Jarovnice
Miesta realizácie
Jarovnice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,742,582 €
Vlastné zdroje
87,129 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy/e…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
21.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
160,0 (osoby)
Cieľ
160,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
156,0 (osoby)
Cieľ
32,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - MŠ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
353,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - MŠ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
312,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Exteriérové vybavenie ihriska

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
655,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
655,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Ekonomat

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
LENMAR SOLUTION, s.r.o.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Hračky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Didaktický kabinet

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Externý manažment 03/2020

Faktúra 2020134

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Externý manažment 04/2021

Faktúra 2021157

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 04/2020

Faktúra 2020180

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 05/2021

Faktúra 2021193

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 12/2021

Faktúra 2021519

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 08/2021

Faktúra 2021320

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 02/2022

Faktúra 2022094

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 01/2022

Faktúra 2022028

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 03/2022

Faktúra 2022145

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 05/2022

Faktúra 2022257

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 06/2022

Faktúra 2022314

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 08/2022

Faktúra 2022390

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 09/2022

Faktúra 2022437

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 03/2023

Faktúra 2023121

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 05/2023

Faktúra 2023222

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 04/2023

Faktúra 2023186

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 06/2023

Faktúra 2023283

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 10/2023

Faktúra 2023485

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Externý manažment 06/2021

Faktúra 2021246

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 09/2021

Faktúra 2021353

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 07/2022

Faktúra 2022349

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 10/2022

Faktúra 2022474

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 12/2022

Faktúra 2022576

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 01/2023

Faktúra 2023018

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 11/2022

Faktúra 2022520

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 02/2023

Faktúra 2023066

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 07/2023

Faktúra 2023348

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 12/2023

Faktúra 2023568

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 11/2023

Faktúra 2023530

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
NUMERAL, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2019
Názov

Schodolez

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Vybavenie kancelárií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Knižný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Vybavenie kuchyne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Tieniaci systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Kuchynka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jarovnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
Milan Závacký
IČO
32925263
Názov
NUMERAL, spol. s r.o.
IČO
36489671
Názov
LENMAR SOLUTION, s.r.o.
IČO
46557695
Názov
GMT development, s.r.o.
IČO
47981563
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
CHIROS MEDICAL s. r. o.
IČO
36204587
Názov
MULTI-CLUB, spol. s r.o.
IČO
36477575
Názov
UNI 3, s. r. o.
IČO
45540390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.