Popis projektu

Globálny cieľ projektu je zameraný na sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky v obci Ďanová v Žilinskom kraji, čím sa zabezpečí ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme definovať ako rekonštrukciu MŠ  zmenou dispozície objektu za účelom rozšírenia kapacity vrátane materiálnotechnického vybavenia tried s  dôrazom na využitie prvkov inkluzívneho vzdelávania. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita MŠ v obci o 10 miest, čo je v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP. K týmto aktivitám projektu sú priradené MU - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ, Počet podporených MŠ, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením, Počet renovovaných verejných budov  a Podlahová plocha renovovaných verejných budov, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke 10 a napĺňajú ciele projektu. Rekonštrukcia MŠ je navrhnutá tak, aby po realizácii projektu vyhovovala súčasným technickým normám a spĺňala podmienku bezbariérového objektu - prístupová rampa, priechodné šírky dverí, bezprahové prechody, WC pre imobilných s tyčovými držiakmi.

Viac
Subjekt
Obec Ďanová
Miesta realizácie
Ďanová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.04.2023
Celková suma
71,690 €
Vlastné zdroje
3,584 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,238 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.02.2023
Názov
Rozšírenie kapacity existujúceho objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
16.09.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
02.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
47,0 (osoby)
Cieľ
47,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
470,71 (m2)
Cieľ
470,71 (m2)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ďanová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,238 €
Vrátená suma
1,238 €
Suma na vymáhanie
1,238 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Dikra, s.r.o.
IČO
47465590
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.