Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných učební

Obec Horné Saliby

Popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ, Hlavná 299 v Horných Salibách. V rámci predkladanej žiadosti sa navrhuje realizácia nasledovných aktivít:

1.    obstaranie jazykovej učebne

2.    obstaranie IKT učebne

3.    obstaranie školskej knižnice

4.    stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Prostredníctvom realizácie nevyhnutných stavebných úprav sa zabezpečia podmienky pre vytvorenie odborných učební. Obstaraním vnútorného vybavenia a didaktických pomôcok dôjde k vytvoreniu moderných odborných učební.

Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:

•    Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 178

•    Počet podporených učební IKT – 1

•    Počet podporených učební jazykových – 1

•    Počet podporených školských knižníc – 1

•    Počet podporených základných škôl – 1

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre pedagógov umožňujúce zamerať výučbu na praktické skúsenosti, zručnosti a interaktívny spôsob získavania poznatkov. Výsledkom realizácie projektu je kvalitatívne zlepšenie vzdelávacieho procesu zavedením praktických cvičení, inovatívnych spôsobov výučby a zvýšenia čitateľskej gramotnosti čoho výsledkom je zlepšenie praktických zručností a kľúčových schopností, prehĺbenie porozumenia a zlepšenie aplikácie vedomostí u žiakov na základných školách ako aj vytvorenie možnosti realizovať individuálny prístup na základe osobitných potrieb žiakov. Projekt takisto prispieva k aktivitám celoživotného vzdelávania a získavaniu schopností využiteľných na trhu práce.

Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov na základnej škole a následne zlepšenie výsledkov v národných a medzinárodných monitorovaniach vedomostí žiakov. 

Viac
Subjekt
Obec Horné Saliby
Miesta realizácie
Horné Saliby
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.06.2021
Celková suma
70,740 €
Vlastné zdroje
3,537 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
09.12.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
05.02.2021
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
18.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
08.07.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
178,0 (osoby)
Cieľ
178,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Behul Radoslav - projektový manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
Obec Horné Saliby
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Andrea Gánovská - finančný manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
Obec Horné Saliby
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Obstaranie školskej knižnice - Knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Obstaranie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Obstaranie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2022
Názov

Obstaranie učebne IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Obstaranie IKT učebne - softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Obstaranie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Obstaranie školskej knižnice - softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Obstaranie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horné Saliby
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Horné Saliby
IČO
00305952
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
BETONMIX s.r.o.
IČO
36725897
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.