Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele:

ŠC 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej IKT učebne

ŠC 4: Zabezpečenie stavebno-technických úprav odborných učební

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnika
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – IKT učebňa
  4. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Malcove, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Malcov, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 462

Počet podporených učební prírodovedných – 1

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených učební IKT – 1

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Malcov
Miesta realizácie
Malcov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.04.2022
Celková suma
97,173 €
Vlastné zdroje
4,859 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
05.02.2022
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
13.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
13.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
05.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
15.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
462,0 (osoby)
Cieľ
462,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Osobné výdavky - projektový manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
Obec Malcov
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Osobné výdavky - finančný manažér

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
Obec Malcov
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - DP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
EDUMI s. r. o.
IČO
46503978
Názov
Obec Malcov
IČO
00322369
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.