Popis projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie zručností a kompetencií 300 žiakov ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne, v súlade s požiadavkami budúcej profesijnej orientácie žiakov a v súlade s požiadavkami trhu práce.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity - zriadenie odbornej učebne fyziky, ktorej výsledkom bude plne vybavená, moderná učebňa fyziky s kapacitou 30 žiakov.

Odborná učebňa bude vybavené interiérovým vybavením vhodným pre prácu v odbornej učebni a pracovnými pomôckami, ktoré budú spĺňať všetky nároky na vzdelávanie žiakov v zmysle Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015.

Obstaraním odbornej učebne budú naplnené merateľné ukazovatele projektu, zároveň budú zabezpečené primárne podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie  a potrebami trhu práce, bude skvalitnené prepojenie teoretického a praktického vzdelávania, bude podporené tvorivé myslenie žiakov a ich predstavivosť.  Tiež vzniknú možné podmienky pre celoživotné vzdelávanie.

Viac
Subjekt
Mesto Dolný Kubín
Miesta realizácie
Dolný Kubín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
54,549 €
Vlastné zdroje
2,727 €
Vyčerpané z projektu
54,190 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zriadenie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
13.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
300,0 (osoby)
Cieľ
300,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PC pre učiteľa - notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
-
Názov

Software pre PC učiteľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

Software pre PC učiteľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

PC pre učiteľa - notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne pracovisko fyziky pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

Žiacky dvojmiestny stôl do učebne fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

Žiacka laboratórna stolička do učebne fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Laboratórne pracovisko fyziky pre žiaka

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
5,340 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Pracovisko učiteľa - katedra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Pracovisko učiteľa - kontajner ku katedre

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Pracovisko učiteľa - stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Žiacky dvojmiestny stôl do učebne fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Žiacka laboratórna stolička do učebne fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
2,246 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne pracovisko učiteľa - fyziky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok

sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
Mesto Dolný Kubín
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

tovar

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,808 €
Schválené na preplatenie
39,808 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

SW

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
-
Názov

tovar

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dolný Kubín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,808 €
Schválené na preplatenie
39,808 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Dolný Kubín
IČO
00314463
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.