Popis projektu

Predmetm projektu je zriadenie troch odborných učební - prírodovednej učebne biochémie, polytechnickej učebne a IKT učebne v Základnej škole s materskou školou v obci Šarišské Dravce. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľučových kompetencií všetkých žiakov školy výučbou v odborných učebniach. Špecifický cieľ ŠC1: Uľahčiť získavanie praktických zručností žiakom školy. Špecifický cieľ ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou. Špecifický cieľ ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy. 

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 20 v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 218 žiakov,
  • 1 podporená prírodovedná učebňa,
  • 1 podporená polytechnická učebňa,
  • 1 podporená IKT učebňa  
  • 1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola s materskou školou Šarišské dravce 20, 082 73 Šarišské Dravce

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Dravce
Miesta realizácie
Šarišské Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.10.2021
Celková suma
166,465 €
Vlastné zdroje
8,323 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
28.02.2020
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
09.03.2020
Názov
Obstaranie IKT učebne - ZŠ s MŠ Šarišsk…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.06.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
05.10.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne - ZŠ s…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.06.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
05.10.2021
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biochém…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
09.06.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
05.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
28.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
05.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
204,0 (osoby)
Cieľ
218,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

faktúra FV200021

faktúra FV200021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

faktúra FV200021

faktúra FV200021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra FV200020

Faktúra FV200020

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

faktúra FV200020

Faktúra FV200020

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky - mzda 06/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 04/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 09/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 08/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 07/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 06/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 03/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 12/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 02/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 04/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 07/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 01/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 05/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Personálne výdavky - mzda 05/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Personálne výdavky - mzda 03/2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
Obec Šarišské Dravce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2021001290

Nábytok FA 2021001290

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

MIVASOFT Fa č. 20210344

MIVASOFT Fa č. 20210344

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER Faktúra 212000221

MONASTER Faktúra 212000221

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Šarišské Dravce
IČO
00327794
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
INTERBAU s. r. o.
IČO
44688997
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.