Popis projektu
Subjekt
Obec Kamienka
Miesta realizácie
Kamienka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.10.2023
Celková suma
188,147 €
Vlastné zdroje
9,407 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
15.08.2022
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
09.03.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Zriadenie a výstavba denného stacionára…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
15.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
8,35 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,35 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
18,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
18,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
43406,59 (kWh/rok)
Cieľ
43406,59 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
262,59 (m2)
Cieľ
262,59 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MONASTER Fa č. 232000091

MONASTER Fa č. 232000091 - Materiálno-technické zabezpečenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER Fa č. 232000091

MONASTER Fa č. 232000091 - Materiálno-technické zabezpečenie

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

FV21002

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FV21002

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FV21002

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

FV21002

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

STACH s.r.o. FV21008

STACH s.r.o. FV21008

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

STACH s.r.o. FV21008

STACH s.r.o. FV21008

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

STACH s.r.o. FV21008

STACH s.r.o. FV21008

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

STACH s.r.o. FV21008

STACH s.r.o. FV21008

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

STACH s.r.o. FV21008

STACH s.r.o. FV21008

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

STACH s.r.o. FV21010

STACH s.r.o. FV21010

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

STACH s.r.o. FV21010

STACH s.r.o. FV21010

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

STACH s.r.o. FV21010

STACH s.r.o. FV21010

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

STACH s.r.o. FV21010

STACH s.r.o. FV21010

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SATCH faktúra FV22002

STACH Faktúra FV22002

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

SATCH faktúra FV22002

STACH Faktúra FV22002

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Stanislav Šivčo EMIX 042022

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PK AUTO, spol. s r.o. č. faktúry 131241351

PK AUTO, spol. s r.o. č. faktúry 131241351

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
PK AUTO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 04/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 11/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 09/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 10/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 12/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 07/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 05/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 01/2022 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 08/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 02/2022 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 06/2021 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky - osobné výdavky - 03/2022 L. Miženko

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok L. Miženko

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 08/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 03/2022

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 01/2022

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 11/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 10/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 12/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 02/2022

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 05/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 04/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 09/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 07/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Mzdové výdavky - Osobné výdavky M. Sivuľková 06/2021

Osobné výdavky - Sumarizačný hárok M. Sivuľková

Vlastník dokladu
Obec Kamienka
Dodávateľ
Obec Kamienka
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov IČO
Názov
PK AUTO, spol. s r.o.
IČO
31733174
Názov
Obec Kamienka
IČO
00329941
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
STACH s. r. o.
IČO
46866566
Názov
Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec
IČO
31004407
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.