Popis projektu

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách plánuje realizovať projekt:

názov: „Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Š.Žáryho Poniky"

cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania na škole

cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane ŠVVP a pedagogickí a odborní zamestnanci

Aktivity projektu:

  1. Aktivita č.1 - Mimoškolská činnosť a extra hodiny
  2. Aktivita č.2 - Vzdelávanie a pedagogické kluby
  3. Riadenie/koordinácia projektu

Miesto realizácie: Poniky (priestory základnej školy)

Obdobie realizácie: 07/2019 – 06/2021

Výstupom po zrealizovaní plánovaných aktivít bude naplnenie plánovaných merateľných ukazovateľov

P0451 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 145

P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 145

P0449 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu - 5

P0278 Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií – 15

P0279 Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie - 15

Viac
Subjekt
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Miesta realizácie
Poniky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2022
Celková suma
106,536 €
Vlastné zdroje
5,327 €
Vyčerpané z projektu
45,544 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita č.2 - Vzdelávanie a pedagogick…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Riadenie/koordinácia projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Aktivita č.1 - Mimoškolská činnosť a ex…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
170,0 (počet)
Cieľ
145,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
170,0 (počet)
Cieľ
145,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II.

Vzdelávanie učiteľov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
5,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II.

Vzdelávanie učiteľov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
3,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (D.Svetlíková, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (D.Svetlíková, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (D.Svetlíková, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.10 manažér monitorovania (D.Svetlíková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

3.1.9 manažér monitorovania - odvody (D.Svetlíková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (Z.Tučeková, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 4/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (D.Svetlíková, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (Z.Tučeková, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 6/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 5/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

2.1.9 Didaktické pomôcky pre včelárov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

2.1.9 Didaktické pomôcky pre včelárov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

2.1.9 Didaktické pomôcky pre včelárov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Riziková prirážka

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

2.1.9 Didaktické pomôcky pre včelárov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

2.1.9 Didaktické pmôcky pre včelárov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

2.1.8 Výpočtová technika

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
8,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Vybavenie laboratória

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskaľ)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské akttivity 8 (S.Maskáľ)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (M.Šávoltová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (M.Šávoltová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (M.Kutelyová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (M.Kutelyová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (M.Kutelyová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (M.Šávoltová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Interný účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Interný účtovný doklad paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. (extra hodiny)

Interný účtovný doklad extra hodiny

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
2,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

5.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Interný účtovný doklad pedagogické kluby

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
3,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

4.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. (extra hodiny)

Účtovný doklad - extra hodiny

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

5.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad - pedagogické kluby

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Účtovný doklad paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (M.Kutelyová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (Z.Dupačová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (M.Šávoltová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (Z.Dupačová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (M.Kutelyová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

X.1 Riziková prirážka

Riziková prirážka

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

4.5.1 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.1.9 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 9 (L.Hošala)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (D.Mellová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity č.3 (E.Kružliaková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

4.1.10 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 10 (Z.Tučeková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

5.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad PK

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

4.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. (extra hodiny)

Účtovný doklad extra hodiny

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (M.Janovčíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (Z.Dupačová)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (Z.Dupačová)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (D.Svetlíková)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (Z.Dupačová)

Mzdy projekt CG

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

5.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. (pedagogický klub)

Účtovný doklad PK

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I. (extra hodiny)

Účtovný doklad extra hodiny

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Pauálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (09/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (09/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (09/2020, Z.Dupačová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (08/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (08/2020, M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

4.1.9 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 9 (07/2020, L.Talánová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity č.5 (07/2020, A.Jaššáková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania - odvody (7/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (7/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (7/2020, M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (7/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania (7/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (07/2020, Z.Dupačová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (07/2020, E.Kružliaková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

4.1.10 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 10 (07/2020, Z.Tučeková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (08/2020, D.Svetlíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (08/2020, Z.Dupačová)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (09/2020, M.Janovčíková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

2.1.11 Didaktické pomôcky pre fyziku

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1.10 Didaktické pomôcky pre techniku

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1.13 Dielenské stoly pre technikov

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

2.1.12 Didaktické pomôcky pre astronómiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

4.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad extra hodiny

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

5.6.1 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad PK

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

5.6.3 Štandartná stupnica jednotkových nákladov - typ III.

Školenie IKT

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (3/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (1/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (11/2020, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (3/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (3/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (2/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (2/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (2/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (1/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (1/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (1/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (12/2020, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (12/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (12/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (11/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.5 Finančný manažér (11/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (11/2020, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (11/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (11/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér (12/2020, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (12/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (12/2020, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (1/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (1/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (2/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (2/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (2/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (3/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (3/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (3/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (6/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (6/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (4/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (4/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (7/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (5/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (7/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (7/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (6/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (7/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (4/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (4/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (4/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (6/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (5/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (4/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (5/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (5/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (8/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (5/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (6/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (5/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

3.1.6 Finančný manažér - odvody (8/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

3.1.5 Finančný manažér (8/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér (8/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (7/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (7/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

3.1.7 Administratívny pracovník (8/2021, Z. Dupačová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (6/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (8/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad PK

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

4.6.1 štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Účtovný doklad EH

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (9/2021, S. Maskáľ)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (10/2021, E. Kružliaková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (10/2021, S. Cabanová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (9/2021, J. Badáni)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (10/2021, J. Stachová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (10/2021, K. Králiková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7(9/2021, Z. Tučeková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (11/2021, J. Stachová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (10/2021, Z. Tučeková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (10/2021, S. Maskáľ)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (10/2021, M. Pavlendová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (11/2021, K. Králiková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (11/2021, S. Cabanová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (10/2021, J. Badáni)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (11/2021, Z. Tučeková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (11/2021, J. Badáni)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (12/2021, J. Stachová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (11/2021, M. Pavlendová)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (12/2021, S. Maskaľ)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (11/2021, S. Maskáľ)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (11/2021, E. Kružliaková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (12/2021, K. Králiková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (12/2021, J. Badáni)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (12/2021, Z. Tučeková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (10/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (10/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér 9/2021, M. Janovčíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (11/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (12/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (12/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (11/2021, D. Svetlíková)

účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (Z.Tučeková, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (Z.Tučeková, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.4 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 4 (S.Cabanová, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 2/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

4.1.1 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 1 (K.Králiková, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.3 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 3 (E.Kružliaková, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.2 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 2 (J.Stachová, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.7 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 7 (Z.Tučeková, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.5 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 5 (M.Pavlendová, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.6 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 6 (J.Badáni, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.8 Učiteľ pre mimoškolské aktivity 8 (S.Maskáľ, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (Daniela Svetlíková, 01/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania odvody (Daniela Svetlíková, 02/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (Daniela Svetlíková, 02/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (Daniela Svetlíková, 1/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

3.1.10 Manažér monitorovania (Daniela Svetlíková, 3/2022

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.9 Manažér monitorovania - odvody (Daniela Svetlíková, 3/2022)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
287 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
IČO
35677848
Názov
Synergon a.s.
IČO
46928073
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
EMILI BUS, s.r.o.
IČO
47532041
Názov
Ľubica Jasová
IČO
50353764
Názov
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
IČO
35677848
Názov
APIPRAKTIK s.r.o.
IČO
52876977
Názov
MRP Steel s.r.o.
IČO
52161749
Názov
Karol Mészáros - MEDE
IČO
36895202
Názov
Stanislav Majerník - Stolárstvo
IČO
33984662
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.