Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP VaI  za rok 2016“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP VaI v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP VaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
1,098,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
129,433 €
Nezrovnalosti
48 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OP ĽZ VRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OPVaI VRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,145 €
Schválené na preplatenie
4,145 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OP ĽZ MRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,433 €
Schválené na preplatenie
10,433 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OPVaI MRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,188 €
Schválené na preplatenie
68,188 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OPVaI, rok 2016,VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OPVaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,754 €
Schválené na preplatenie
12,754 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,169 €
Schválené na preplatenie
4,169 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

tlmočenie na prípravnom stretnutí MV OPVaI dňa 25.5.2016, MRR

tlmočenie na prípravnom stretnutí MV OPVaI dňa 25.5.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

tlmočenie na prípravnom stretnutí MV OPVaI dňa 25.5.2016, VRR

tlmočenie na prípravnom stretnutí MV OPVaI dňa 25.5.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP ĽZ za rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
4,211 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP ĽZ za rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP VaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,309 €
Schválené na preplatenie
9,309 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP VaI, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI, MRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI, VRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ, VRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ, MRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OPVaI, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OPVaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,414 €
Schválené na preplatenie
19,414 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,933 €
Schválené na preplatenie
5,933 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Uhrínová - 14.-16.3.2016 Berlín; “11th European Annual Symposium EU Funds 2016 - Balancing Two Programming Generations: Take-Off and Closure in Parallel“ -OPVaI, CD, MRR

Uhrínová - 14.-16.3.2016 Berlín; “11th European Annual Symposium EU Funds 2016 - Balancing Two Programming Generations: Take-Off and Closure in Parallel“ OPVaI- CD

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Uhrínová - 14.-16.3.2016 Berlín; “11th European Annual Symposium EU Funds 2016 - Balancing Two Programming Generations: Take-Off and Closure in Parallel“ OPVaI - CD, VRR

Uhrínová - 14.-16.3.2016 Berlín; “11th European Annual Symposium EU Funds 2016 - Balancing Two Programming Generations: Take-Off and Closure in Parallel“ OPVaI- CD

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

zabezpečenie konferenčných služieb na Výročnej konferencii OPVaI dňa 7.12..2016, VRR

zabezpečenie konferenčných služieb na Výročnej konferencii OPVaI dňa 7.12..2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ANDREY, s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

zabezpečenie konferenčných služieb na Výročnej konferencii OPVaI dňa 7.12..2016, MRR

zabezpečenie konferenčných služieb na Výročnej konferencii OPVaI dňa 7.12..2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ANDREY, s.r.o.
Žiadaná suma
6,719 €
Schválené na preplatenie
6,719 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OPVaI, VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OPVaI, MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“ kniha, OPVaI, MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, kniha, OPVaI, VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“ - OP ĽZ MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

zabezpečenie konferenčných služieb na prípravnom stretnutí k MV OPVaI dňa 25.5.2016, VRR

zabezpečenie konferenčných služieb na prípravnom stretnutí k MV OPVaI dňa 25.5.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

zabezpečenie konferenčných služieb na prípravnom stretnutí k MV OPVaI dňa 25.5.2016, MRR

zabezpečenie konferenčných služieb na prípravnom stretnutí k MV OPVaI dňa 25.5.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,719 €
Schválené na preplatenie
4,719 €
Realizácia
09.06.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
48 €
Vrátená suma
48 €
Suma na vymáhanie
48 €
Typ
Ostatné
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ostatné
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
ANDREY, s.r.o.
IČO
50549693
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Walters Kluwer s.r.o.
IČO
31348262
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
EUROHOTEL a. s.
IČO
44360746
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.