Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Špecifické ciele projektu:

Špecifický cieľ 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov a žiačok,

Špecifický cieľ 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne,

Špecifický cieľ 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia učebne IKT,

Špecifický cieľ 4: Modernizácia vybavenia jazykových učební s cieľom dosiahnuť zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9,

Špecifický cieľ 5: Modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice.

Hlavná aktivita 1:

Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Hlavná aktivita 2:

Obstaranie biologicko – chemickej učebne  ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Hlavná aktivita 3:

Obstaranie učebne IKT  ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Hlavná aktivita 4:

Obstaranie jazykovej učebne  ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Hlavná aktivita 5:

Obstaranie knižnice ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 451 žiakov

Počet podporených knižníc: 1

Počet podporených učební IKT: 1

Počet podporených učební jazykových: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 1

Počet podporených základných škôl: 1

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Viac
Subjekt
Mesto Spišská Belá
Miesta realizácie
Spišská Belá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.11.2023
Celková suma
161,962 €
Vlastné zdroje
8,098 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie knižnice ZŠ J. M. Petzvala …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne ZŠ J. M. P…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie učebne IKT ZŠ J. M. Petzval…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie biologicko – chemickej učebn…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ J. …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
394,0 (osoby)
Cieľ
451,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Softvér - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Technologické vybavenie - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Softvér - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Softvér - knižnica

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - knižnica

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - knižnica

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - knižnica

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ JMP nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Knižničný fond - DPH 20%

Faktúra ZŠ JMP knižničný fond

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Knižničný fond - DPH 10%

Faktúra ZŠ JMP knižničný fond

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - finančný manažér

Sumarizačný hárok mzdy 302021I841

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
Mesto Spišská Belá
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Mesto Spišská Belá
IČO
00326518
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.