Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební- prírodovedná učebňa fyziky, prírodovedná učebňa biologicko-chemická a učebne polytechnickej výchovy v Základnej škole s materskou školou v obci Spišská Teplica.  

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy výučbou v odborných učebniach.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Uľahčiť  získavanie praktických zručností žiakom školy.  

ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. c.) obstaranie prírodovedných učební – fyzikálna učebňa

2. c.) obstaranie prírodovedných učební - učebňa biologicko-chemická

3. d.) obstaranie polytechnických učební – polytechnická učebňa

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 6 mesiacov, Školská 311, 059 34 Spišská Teplica.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej školy, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 169 žiakov (stav k 1.2.2017), podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 2 prírodovedné učebne- fyziky a biologicko-chemická.

Viac
Subjekt
Obec Spišská Teplica
Miesta realizácie
Spišská Teplica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.08.2020
Celková suma
151,378 €
Vlastné zdroje
7,569 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. d.) obstaranie polytechnických učeb…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
12.08.2020
Názov
2. c.) obstaranie prírodovedných učeb…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
12.08.2020
Názov
1. c.) obstaranie prírodovedných učebn…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
12.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
04.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
06.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
180,0 (osoby)
Cieľ
169,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Softvér - učebňa biologicko-chemická

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Softvér - učebňa biologicko-chemická

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa biologicko-chemická

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - učebňa chémie a biológie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - fyzikálna učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Mzda 10/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
Obec Spišská Teplica
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Mzda 6/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
Obec Spišská Teplica
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Mzda 7/2019

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Spišská Teplica
Dodávateľ
Obec Spišská Teplica
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov IČO
Názov
Obec Spišská Teplica
IČO
00326534
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.