Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole v Kysaku obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice

Cieľ 2. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biologicko – chemickej.

Cieľ 3. Zvyšovanie znalostí v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky.

Cieľ 4. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne.

Cieľ 5. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Aktivita 1. Obstaranie školskej knižnice v ZŠ Kysak

Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej učebne biologicko - chemickej v ZŠ Kysak

Aktivita 3. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky v ZŠ Kysak

Aktivita 4. Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ Kysak

Aktivita 5. Obstaranie IKT učebne v ZŠ Kysak

Žiaci (154) , pedagogickí zamestnanci (15 učiteľov) , odborní zamestnanci, účastníci celoživotného vzdelávania.

Základná škola, Kysak 210, 04481 Kysak, parcela č. 519/1

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (154),  P0297 Počet podporených knižníc (1), P0320 Počet podporených učební jazykových (0), P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1), P0319 Počet podporených učební IKT (1).

Viac
Subjekt
Obec Kysak
Miesta realizácie
Kysak
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.05.2022
Celková suma
177,936 €
Vlastné zdroje
8,897 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 5. Obstaranie IKT učebne v ZŠ…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
07.02.2022
Názov
Aktivita 4. Obstaranie polytechnickej …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
04.04.2022
Názov
Aktivita 3. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
04.04.2022
Názov
Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
04.04.2022
Názov
Aktivita 1. Obstaranie školskej knižnic…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
19.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
154,0 (osoby)
Cieľ
154,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

materiálno - technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

mzdové výdavky 12/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
Obec Kysak
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2022
Názov

mzdové výdavky 6/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Kysak
Dodávateľ
Obec Kysak
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Kysak
IČO
00324400
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.