Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP ĽZ  za rok 2016“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP ĽZ v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP ĽZ vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Vzdelávanie, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2016
Celková suma
387,045 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
28,882 €
Nezrovnalosti
215 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 8 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 5 Zabezpečenie externých služi…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 7 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet žiadostí o platbu s dodržanou lehotou spracovania
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet žiadostí o platbu s nedodržanou lehotou spracovania
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dní školení, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
883,25 (počet)
Cieľ
580,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet AK vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
119,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet vyučovacích hodín vzdelávania, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
7066,0 (počet)
Cieľ
4680,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení diskutovaných na monitorovacom výbore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov RO/SORO zapojených do vzdelávacích aktivít
Hodnota
111,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet kontrol na mieste
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí (Monitorovacie výbory, zasadnutia pracovných skupín, komisií a pod.)
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OP ĽZ VRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OPVaI VRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,145 €
Schválené na preplatenie
4,145 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OP ĽZ MRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,433 €
Schválené na preplatenie
10,433 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok, OPVaI MRR

Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,188 €
Schválené na preplatenie
68,188 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OPVaI, rok 2016,VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OPVaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,754 €
Schválené na preplatenie
12,754 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,169 €
Schválené na preplatenie
4,169 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za zahraničné pracovné cesty, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

preklady Template for submitting data for the consideration of the Commission(Article 14(1) ESF) - OP ĽZ -1. časť- VŠ exkurzie a VŠ praxe a OP ĽZ a 2. časť- kluby učiteľov a zvýšenie hodín, VRR

preklady Template for submitting data for the consideration of the Commission(Article 14(1) ESF) - OP ĽZ -1. časť- VŠ exkurzie a VŠ praxe a OP ĽZ a 2. časť- kluby učiteľov a zvýšenie hodín

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

preklady Template for submitting data for the consideration of the Commission(Article 14(1) ESF) - OP ĽZ -1. časť- VŠ exkurzie a VŠ praxe a OP ĽZ a 2. časť- kluby učiteľov a zvýšenie hodín, MRR

preklady Template for submitting data for the consideration of the Commission(Article 14(1) ESF) - OP ĽZ -1. časť- VŠ exkurzie a VŠ praxe a OP ĽZ a 2. časť- kluby učiteľov a zvýšenie hodín

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
07.12.2016
Názov

zabezpečenie občerstvenia na MV OPV dňa 23.11.2016, MRR

zabezpečenie občerstvenia na MV OPV dňa 23.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

zabezpečenie občerstvenia na MV OPV dňa 23.11.2016, VRR

zabezpečenie občerstvenia na MV OPV dňa 23.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP ĽZ za rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
4,211 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP ĽZ za rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP VaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,309 €
Schválené na preplatenie
9,309 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Školenia zamestnancov OP VaI, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za školenia, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

tlmočnícka technika na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, VRR

tlmočnícka technika na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

tlmočnícka technika na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, MRR

tlmočnícka technika na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI, MRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI, VRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ, VRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ, MRR

preklad "COMMENTS ON THE NP INTENTS SUBMITTED ON 26/10/2016 OP HR, PA1 – EDUCATION" z AJ do AJ - OP ĽZ a simultánne tlmočenie na podujatí "Výročné hodnotiace zasadnutie s EK (ARM)" dňa 13.12.2016 k OPVaI

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

zabezpečenie občerstvenia na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, VRR

zabezpečenie občerstvenia na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

zabezpečenie občerstvenia na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, MRR

zabezpečenie občerstvenia na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OPVaI, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OPVaI, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,414 €
Schválené na preplatenie
19,414 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, VRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

Účastnícke poplatky zamestnancov OP ĽZ, rok 2016, MRR

Súhrnný doklad za účastnícke poplatky, rok 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,933 €
Schválené na preplatenie
5,933 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

simultánne tlmočenie na videokonferencii k upraveným návrhom SCO dňa 28.1.2016- OP ĽZ prioritá os č. 1 Vzdelávanie, MRR

simultánne tlmočenie na videokonferencii k upraveným návrhom SCO dňa 28.1.2016- OP ĽZ prioritá os č. 1 Vzdelávanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

simultánne tlmočenie na videokonferencii k upraveným návrhom SCO dňa 28.1.2016- OP ĽZ prioritá os č. 1 Vzdelávanie, VRR

simultánne tlmočenie na videokonferencii k upraveným návrhom SCO dňa 28.1.2016- OP ĽZ prioritá os č. 1 Vzdelávanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
12.02.2016
Názov

tlmočenie na stretnutie zástupcov EK a SO OP ĽZ k Národným projektom, k aktuálnemu stavu prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ vrátane plánovaných krokov dňa 11.07.2016, VRR

tlmočenie na stretnutie zástupcov EK a SO OP ĽZ k Národným projektom, k aktuálnemu stavu prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ vrátane plánovaných krokov dňa 11.07.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

tlmočenie na stretnutie zástupcov EK a SO OP ĽZ k Národným projektom, k aktuálnemu stavu prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ vrátane plánovaných krokov dňa 11.07.2016, MRR

tlmočenie na stretnutie zástupcov EK a SO OP ĽZ k Národným projektom, k aktuálnemu stavu prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ vrátane plánovaných krokov dňa 11.07.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OPVaI, VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OPVaI, MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“ kniha, OPVaI, MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, kniha, OPVaI, VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

4 ks e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, OP ĽZ VRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

„ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“ - OP ĽZ MRR

4 ks – balíček kniha + e-kniha „ Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, VRR

simultánne tlmočenie na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

simultánne tlmočenie na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, MRR

simultánne tlmočenie na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

prenájom priestorov na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, MRR

prenájom priestorov na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

prenájom priestorov na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016, VRR

prenájom priestorov na podujatí " Komisia pri MV OP ĽZ" dňa 15.11.2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
21.12.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
215 €
Vrátená suma
215 €
Suma na vymáhanie
215 €
Typ
Ostatné
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Walters Kluwer s.r.o.
IČO
31348262
Názov
LEXMAN TEN s.r.o.
IČO
50171500
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
IČO
36749117
Názov
Ing. Miroslav Vranský CoVrans
IČO
11892692
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.