Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v stratégii CLLD pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. prostredníctvom zabezpečenia dostatočných prevádzkových kapacít MAS.

Projekt prispeje k plynulej implementácii Stratégie CLLD, ktorej strategickým cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj územia MAS Zemplín pod Vihorlatom prostredníctvom využitia  ľudského, materiálneho, prírodného a ekonomického potenciálu územia tak, aby to prispelo k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov a zvráteniu trendu odchodu obyvateľov mimo región.

Realizácia  projektu umožní naplnenie vyššie uvedeného cieľa prostredníctvom priorít, špecifických cieľov a opatrení stanovených v Stratégii CLLD a naplnením stanovených merateľných ukazovateľov.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Miesta realizácie
Jovsa, Kusín, Poruba pod Vihorlatom, Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,078,947 €
Vlastné zdroje
53,947 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
F2. Verejná kanalizácia
Typ
Vodovod a kanalizác…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
F1. Verejný vodovod
Typ
Vodovod a kanalizác…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
D2. Skvalitnenie a rozšírenie kapacít p…
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
D1. Učebne základných škôl
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
C1. Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnost…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A1. Podpora podnikania a inovácii
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
29.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
15,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č. 4/B2/002-mesto Sobrance

ŽoP č. 4/B2/002-mesto Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Technické služby mesta Sobrance
Žiadaná suma
15,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

ŽoP č. 7//B2/006-obec Ostrov

ŽoP č.7/B2/003-obec Ostrov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

ŽoP č. 8/B2/004 Obec Beňatina

ŽoP č.8/B2/004 obec Beňatina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

ŽoP č. 9/B2/006 Obec Inovce

ŽoP č. 9/B2/006 Obec Inovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

ŽoP č. 9/B2/006 Obec Ruská Bystrá

ŽoP č. 10/B2/006 Obec Ruská Bystrá

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

ŽoP č. 11/B2/008 obec Remetské Hámre

ŽoP č. 11/B2/008 obec Remetské Hámre

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

ŽoP č.12/D2/004 obec Choňkovce

ŽoP č. 12/D2/004 Obec Choňkovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

ŽoP č. 13/B2/010 Obec Choňkovce

ŽoP č. 13/B2/010 Obec Choňkovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

ŽoP č. 14/B2/009 Obec Vyšné Nemecké

ŽoP č. 14/B2/009 Obec Vyšné Nemecké

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

ŽoP č. 15/D1/002 obec Bežovce

ŽoP č. 15/D1/002 obec Bežovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
19,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

ŽoP č. 16/C1/005 Mesto Sobrance

ŽoP č. 16/C1/005 Mesto Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

ŽoP č. 1/C1/001- Obec Koromľa

ŽoP č. 1/C1/001- Obec Koromľa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Obec Koromľa
Žiadaná suma
20,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Rekonštrukcia autobusových zastávok v Obci Priekopa

ŽoP č. 1/B2/001-Obec Priekopa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

ŽoP/D2-Gastro Galaxi s.r.o.

ŽoP č. 2/D2/002 - Gastro Galaxi s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Výstavba chodníka na Školskej ulici v meste Sobrance

Výstavba chodníka na Školskej ulici v meste Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Technické služby mesta Sobrance
Žiadaná suma
7,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

ŽoP/D2 - MO - INUP, s.r.o.

ŽoP č. 1/D2/002 - MO INUP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ŽoP/D2 - MO - INUP, s.r.o.

ŽoP č. 1/D2/002 - MO INUP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia autobusových zastávok

Rekonštrukcia autobusových zastávok

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

ŽoP č. 17/C1/007 RNS, n.o. Sobrance

ŽoP č. 17/C1/007 RNS, n.o. Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

ŽoP č. 18/B2/006 Mesto Sobrance

ŽoP č. 18/B2/006 Mesto Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Technické služby mesta Sobrance
Žiadaná suma
15,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

ŽoP č. 19/C1/007 ZOS,ZPS Markétka n.o.

ŽoP č. 19/C1/007 ZOS,ZPS Markétka, n.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
51,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

ŽoP č. 19/C1/007 ZOS,ZPS Markétka n.o.

ŽoP č. 19/C1/007 ZOS,ZPS Markétka, n.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
26,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

ŽoP č. 20/C1/008 Gréckokatolícka cirkev Sobrance

ŽoP č. 20/C1/008 Gréckokatolícka církev Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
21,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

ŽoP. č. 21/D2/006 SMŠ ELBA Sobrance

ŽoP č. 21/D2/006 SMŠ ELBA, Sobrance

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
20,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

ŽoP č. 22/B2/011, Obec Podhoroď

ŽoP č. 22/B2/011 Obec Podhoroď

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
52,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

ŽoP č. 23/D1/003 Obec Záhor

ŽoP č.23/D1/003 Obec Záhor

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
10,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ŽoP č. 23/D1/003 Obec Záhor

ŽoP č.23/D1/003 Obec Záhor

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
7,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ŽoP č. 24/D2/008 Obec Vyšné Remety

ŽoP č. 24/D2/008 Obec Vyšné Remety

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
21,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

ŽoP č. 25/D2/ 007/ Obec Tibava

ŽoP č. 25/D2/ 007/Obec Tibava

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
19,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

ŽoP č. 26/F2/001 Obec Horňa

ŽoP č. 26/F2/001 Obec Horňa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
105,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

ŽoP. č. 27/B2/013 Obec Nižné Nemecké

ŽoP. č. 27/B2/013/Obec Nižné Nemecké

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
22,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

ŽoP. č. 28/B2/014/ Obec Inovce

ŽoP č. 28/B2/014/Obec Inovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
52,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

ŽoP. č. 29/A1/001/JUKOS spol. s r.o.

ŽoP. č. 29/A1/001 JUKOS spol. s r.o. Bežovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
39,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Žop. č. 30/B2/015 Obec Bunkovce

Žop. č. 30/B2/015 Obec Bunkovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Žiadaná suma
38,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov IČO
Názov
NEXINEO s.r.o.
IČO
47020946
Názov
Ares, spol. s r.o.
IČO
31363822
Názov
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
IČO
42409179
Názov
Obec Koromľa
IČO
00325350
Názov
Technické služby mesta Sobrance
IČO
35513861
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ARES, spol.s.r.o.
IČO
31363822
Názov
RAVOZA s.r.o.
IČO
50310810
Názov
Mgr. Viera Janočková - VERA
IČO
40035263
Názov
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO
36515388
Názov
Elektroservis VV, s.r.o.
IČO
44602731
Názov
MO-INUP,s.r.o.
IČO
51980266
Názov
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
IČO
44103930
Názov
G.L.S. Building service s.r.o.
IČO
48303836
Názov
Ján Kostičák
IČO
11957689
Názov
Ján Chrapovič - INOSTAV
IČO
52261522
Názov
TRANS - DACH s.r.o.
IČO
45497451
Názov
Ing. Pavol Sevka
IČO
53455061
Názov
Marek Rimko - MARI
IČO
53464001
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.