Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť priestorové a materiálno-technické podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni v zariadení pre seniorov v obci Rovné.


Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP, zriadením objektu pre poskytovanie sociálnych služieb sa zabezpečí „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“, čo je v súlade s prioritnou osou č.2.


Predmetná investícia je zároveň v súlade s Investičnou prioritou č.2.1 a priamo prispieva k špecifickému cieľu č. 2.1.1.


Hlavné aktivity projektu:
1. Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu
2. Materiálno-technické vybavenie zariadenia sociálnych služieb komunitného typu

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Cieľové skupiny: seniori - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek


Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Rovné


Merateľné ukazovatele:
• P0070 Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb – kapacita novovzniknutých sociálnych služieb na komunitnej úrovni: 12
• P0387 Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore: 1
• P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 91 955 kWh/rok
• P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 6,07 t/rok
• P0374 Počet renovovaných verejných budov: 1
• P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 379,95 m2

Viac
Subjekt
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Miesta realizácie
Rovné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2023
Celková suma
632,306 €
Vlastné zdroje
31,615 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
24.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Materiálno-technické vybavenie zariaden…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
29.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Zriadenie nového zariadenia sociálnych …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
24.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
379,95 (m2)
Cieľ
379,95 (m2)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,07 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,07 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
91955,0 (kWh/rok)
Cieľ
91955,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu - Pozemok

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
Obec Rovné
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - spotrebiče

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - kosačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Žiadaná suma
6,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - spotrebiče

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - spotrebiče

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie - zdrav. vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie - zdrav. vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb komunitného typu prístavbou a prestavbou objektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Debra, n.o. - Zariadenie pre seniorov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
tnTEL, s.r.o.
IČO
36319449
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Ing. Ján Buchanec Technik
IČO
33576009
Názov
VELCON spol.s r.o.
IČO
36056677
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
BAUMAN stavby, s.r.o.
IČO
52203204
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.