Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy Kračúnovce 277, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

1, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky,

2, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia jazykových učební so zámerom zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov a žiačok ZŠ,

3, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov.

Hlavná aktivita 1: Obstaranie odbornej učebne fyziky Základnej školy v Kračúnovciach

Hlavná aktivita 2: Obstaranie jazykovej učebne Základnej školy v Kračúnovciach

Hlavná aktivita 3: Obstaranie polytechnickej učebne Základnej školy v Kračúnovciach

Hlavná aktivita 4: Rekonštrukcia priestorov pre odborné učebne Základnej školy v Kračúnovciach

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy Kračúnovce 277, Giraltovce, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 272 žiakov

Počet podporených učební jazykových: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 1

Počet podporených základných škôl: 1

Miesto realizácie projektu: Základná škola Kračúnovce 277, 087 01, Giraltovce

Viac
Subjekt
Obec Kračúnovce
Miesta realizácie
Kračúnovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.05.2022
Celková suma
158,781 €
Vlastné zdroje
7,939 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
85 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia priestorov pre odborné uč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
31.07.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne Základ…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
22.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
20.04.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne Základnej š…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
20.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
19.05.2022
Názov
Obstaranie odbornej učebne fyziky Zákla…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
20.06.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
19.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
20.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
19.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
285,0 (osoby)
Cieľ
272,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Jazyková učebňa - IKT

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Učebňa fyziky - IKT

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - softvér

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jazyková učebňa - IKT

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Učebňa fyziky - IKT

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Jazyková učebňa - softvér

Kračúnovce, ZŠ, IKT

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Stavebné práce na diele "Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce"

Kračúnovce, základná škola, stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na diele "Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce"

Kračúnovce, základná škola, stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa polytechniky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa polytechniky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa polytechniky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa polytechniky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Nábytok - jazyková učebňa

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Kračúnovce, základná škola, nábytok

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky, 1. 4asť, softvér

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky, časť 1

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky 1. časť

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky, 1. 4asť, softvér

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky 1. časť

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky, časť 1

Kračúnovce, základná škola, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky, softvér

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky, softvér

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa polytechniky

Kračúnovce, ZŠ, didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Kračúnovce, ZŠ, podporné aktivity - mzdy

Vlastník dokladu
Obec Kračúnovce
Dodávateľ
Obec Kračúnovce
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
85 €
Vrátená suma
85 €
Suma na vymáhanie
85 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Kračúnovce
IČO
00322181
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
NORTH EAST, s.r.o.
IČO
46124969
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.