Popis projektu

V roku 1967 vynikla škola pod názvom Odborné učilište spojov. V školskom roku 2008/2009 sa stala Strednou odbornou školou. Škola sa neustále modernizuje a prispôsobuje podmienkam trhu.

Ponuka študijných odborov školy sa postupne rozšírila. Postupne sa menila a prispôsobovala požiadavkám súčasnosti. Aby mohla škola naďalej  poskytovať svojim žiakom potrebné vedomosti a prax na plnohodnotný budúci vstup a trh práce je nevyhnutná rekonštrukcia školy a to prostredníctvom predkladaného projektu.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom aktivít:

  1. Vybudovanie moderných odborných učební - nové vybavenie + nevyhnutná rekonštrukcia
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov školy
  3. Stavebné úpravy a modernizácia vybavenia internátu

Stavebná rekonštrukcia pritom zahŕňa úpravu vstupu – bezbariérové riešenie + výťah, rekonštrukciu chodby, vybudovanie knižnice a rekonštrukciu školského internátu.

  • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - 552
  • Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)  -1
  • Počet renovovaných verejných budov – 3 (pavilón D1 775,28m2, pavilón P2 130,69 m2 pavilón P3 412,81 m2 )
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov  -  1318,78 m2
  • Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach –1318,78m2
  • Počet podporených internátov  - 1 pavilón P1 - celková plocha 3312,4 m2 z toho plocha chodieb na 1., 3., 4., 5. a 6. poschodí je 768,20 m2 a plocha izieb, klubovní a miestností pre vychovávateľky je 2544,20 m2

Viac
Subjekt
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.11.2021
Celková suma
1,896,195 €
Vlastné zdroje
94,810 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy a modernizácia vybaveni…
Typ
B. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
17.08.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Stavebné úpravy a rekonštrukcie budov š…
Typ
C. UMR_Prístavba, n…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
17.08.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Vybudovanie moderných odborných učební …
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
27.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
12.02.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
558,0 (osoby)
Cieľ
552,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1318,78 (m2)
Cieľ
1318,78 (m2)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1318,78 (m2)
Cieľ
1318,78 (m2)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených internátov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Učebné pomôcky a zariadenia

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Učebné pomôcky a zariadenia

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita B

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita C - 2. časť

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita A

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita C - 1. casť

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita B

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita C - 1. casť

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita C - 2. časť

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

021 - Stavebné výdavky - Aktivita A

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

2430 - Stolička žiacka

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2431 - Zástena za posteľou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2429 - Pracovný stôl s dvoma skrinkami

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2432 - Polička nad posteľou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2428 - Skriňová zostava

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2433 - Posteľ čalúnená s kovovou konštrukciou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2431 - Zástena za posteľou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2428 - Skriňová zostava

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2433 - Posteľ čalúnená s kovovou konštrukciou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2429 - Pracovný stôl s dvoma skrinkami

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2430 - Stolička žiacka

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2432 - Polička nad posteľou

Modernizácia vybavenia internátu

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

2880 - Stavebný dozor

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2880 - Stavebný dozor

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Nábytok pre odborné učebne a nábytok pre knižnicu

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
LENCOS IN, s.r.o.
Žiadaná suma
59,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok pre odborné učebne a nábytok pre knižnicu

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
LENCOS IN, s.r.o.
Žiadaná suma
59,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

IKT zariadenie - 1.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 1.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
41,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 1.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 1.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
41,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 4.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
65,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 4.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
18,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 4.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
18,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 4.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
65,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 3.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
8,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 3.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
211,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 3.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
211,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 3.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
8,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 2.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
256,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 2.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
18,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT zariadenie - 2.časť - 022 Samostatné hnuteľné veci

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
256,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

IKT zariadenie - 2.časť - 013 Softvér

FAKTURA

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
18,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Finančný manažér

Sumar - mzdové výdavky 521 - Finančný manažér

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Žiadaná suma
33,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Projektový manažér

Sumár - mzdové výdavky 521 - Projektový manažér

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Žiadaná suma
9,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2021
Názov

Manažér pre verejné obstarávanie

Sumár - Mzdrové výdavky 521 - Manažér pre verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Dodávateľ
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
Žiadaná suma
11,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov IČO
Názov
Stredná Odborná škola Informačných Technológií
IČO
17055431
Názov
KAMI PROFIT, s.r.o.
IČO
35943301
Názov
Synergon a.s.
IČO
46928073
Názov
KAMI PROFIT s.r.o.
IČO
35943301
Názov
LENCOS IN, s.r.o.
IČO
46475184
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
BEGA, s.r.o.
IČO
36547654
Názov
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
IČO
36428353
Názov
Ján Mesík - MEEN, s.r.o.
IČO
50578651
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.