Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele:

ŠC 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne jazykovej

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne biologicko - chemickej

ŠC 4: Zabezpečenie stavebno-technických úprav pre zriadenie odborných učební

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – jazyková učebňa
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – biológia - chémia
  4. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Kurime, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Kurima, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 258

Počet podporených učební jazykových - 1

Počet podporených učební prírodovedných – 2

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Kurima
Miesta realizácie
Kurima
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2021 - 01.09.2022
Celková suma
133,203 €
Vlastné zdroje
6,660 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
08.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
08.08.2022
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
20.06.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
08.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
08.08.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
08.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
08.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
08.12.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
258,0 (osoby)
Cieľ
258,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Stavebno - technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno - technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Sumarizačný hárok PM

Sumarizačný hárok PM

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
Obec Kurima
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok FM

Sumarizačný hárok FM

Vlastník dokladu
Obec Kurima
Dodávateľ
Obec Kurima
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Kurima
IČO
00322245
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
COPASTAV s.r.o.
IČO
36496561
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.