Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 976 71Šumiac, Šumiac, vybudovaním a zlepšením technického vybavenia jazykových a odborných učební a knižnice

Obec Šumiac

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Šumiac 976 71, Šumiac, vybudovaním a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných učební a knižnice“ je „ v súlade so špecifickým cieľom výzvy 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom 5 špecifických cieľov. Jedná sa o vybudovanie, rekonštrukciu a zlepšenie technického vybavenia:

 1. 1 jazykovej učebne,
 2. 1 školskej knižnice,
 3. 1 prírodovednej učebne,
 4. 1 polytechnickej učebne – kovovýroba (miestnosť A) a drevovýroba (miestnosť B),
 5. 1 IKT učebne.

Špecifické ciele sú rozpracované do 6 hlavných aktivít projektu s dopadom na jednotlivé cieľové skupiny. Jedná sa o aktivity – Vybudovanie, rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu:

 1. jazykovej učebne (žiaci 3. – 9.roč),
 2. knižnice (žiaci 1. – 9.roč.+ zamestnanci),
 3. chemicko-biologickej učebne, (žiaci 5. – 9.roč),
 4. polytechnickej učebne pre kovovýrobu (miestnosť A) a drevovýrobu (miestnosť B) (žiaci 3. – 9.roč.),
 5. IKT učebne – notebooky (žiaci 1. – 9.roč.),
 6. Stavebno-technické úpravy učební. 

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 152
 • Počet podporených učební jazykových: 1
 • Počet podporených knižníc: 1
 • Počet podporených učební prírodovedných: 1
 • Počet podporených polytechnických učební: 1
 • Počet podporených učební IKT: 1
 • Počet podporených základných škôl: 1

Viac
Subjekt
Obec Šumiac
Miesta realizácie
Šumiac
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2021
Celková suma
131,278 €
Vlastné zdroje
6,564 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie technického vybavenia chemick…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
31.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
26.08.2020
Názov
Zlepšenie technického stavu knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
31.03.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Stavebno-technické úpravy učební
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
20.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
18.06.2019
Názov
Rekonštrukcia a zlepšenie technického v…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
31.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov
Rekonštrukcia a zlepšenie technického v…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
15.06.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Rekonštrukcia a zlepšenie technického v…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
15.06.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
152,0 (osoby)
Cieľ
152,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 98/2019 Pelk

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 98/2019 Pelk

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 98/2019 Pelk

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Knižnica 2

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Polytechnická učebňa pre kovo a drevo výrobu

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Chemicko-biologická učebňa 2

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Chemicko-biologická učebňa 1

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Knižnica - Knižničný fond

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Polytechnická učebňa pre kovo a drevo výrobu

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica - Knižničný fond

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižnica 2

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemicko-biologická učebňa 2

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemicko-biologická učebňa 1

Monaster 20200134

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - IKT

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Nábytok - Polytechnické učebne

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Nábytok - Jazyková učebňa

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Nábytok - Jazyková učebňa

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Polytechnické učebne

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - IKT

ZOFF 3200116

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT v knižnici

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT software

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT v IKT

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT v jazykoch

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT v knižnici

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

IKT v jazykoch

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

IKT software

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

IKT v IKT

MIVASOFT 20210081

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Mzda 05/2017

Mzda 05/2017

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

Mzda 06/2020

Mzda 06/2020

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzda 09/2020

Mzda 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzda 05/2020

Mzda 05/2020

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzda 08/2020

Mzda 08/2020

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzda 07/2020

Mzda 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Šumiac
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
PELK s.r.o.
IČO
47990902
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.