Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478

Obec Zborov

Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele:

ŠC 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne biologicko - chemickej

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

ŠC 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej IKT učebne

ŠC 5: Zabezpečenie stavebno-technických úprav pre zriadenie odborných učební

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – biológia - chémia
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnika
  4. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – IKT učebňa
  5. Stavebno-technické úpravy odborných učební

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Zborove, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Zborov, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 515

Počet podporených učební prírodovedných – 2

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených učební IKT – 1

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Zborov
Miesta realizácie
Zborov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.09.2020
Celková suma
172,546 €
Vlastné zdroje
8,627 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
25,898 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy odborných uče…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
28.05.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
18.08.2020
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
28.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
501,0 (osoby)
Cieľ
515,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie materiálno-technického vybavenia_nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Osobné výdavky - finančný manažér

Sumarizačný hárok FM 06/20 - 01/21

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
Obec Zborov
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Osobné výdavky - projektový manažér

Sumarizačný hárok PM 4/20 - 1/21

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
Obec Zborov
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Zborov

Suma celkom
12,949 €
Vrátená suma
12,949 €
Suma na vymáhanie
12,949 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
12,949 €
Vrátená suma
12,949 €
Suma na vymáhanie
12,949 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Zborov
IČO
00322741
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
NORTH EAST, s.r.o.
IČO
46124969
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.