Popis projektu

Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Mudroňova, je jedným z krokov, ako zabezpečiť spoľahlivú infraštruktúru poskytovania verejných služieb a priblížiť ju jej hlavným užívateľom a to zlepšením kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Obstarávanie a modernizácia infraštruktúrnej siete učební základných škôl  je jedným z predpokladov na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dopadom na zvyšujúcu sa úroveň vzdelanosti, ktorá bude preukázateľná v národných i medzinárodných testovaniach žiakov. Materiálno-technické zabezpečenie jazykovej učebne vytvorí kreatívny priestor pre potreby vyučovacieho procesu, v ktorom si žiaci osvoja nevyhnutné sociálne i pracovné väzby. Moderné vybavenie jazykových laboratórií umožňuje žiakom získať ďalšiu nevyhnutnú kompetenciu a to praktické využitie IKT vo vzdelávaní. Aktivity projektu a následné užívanie ich výsledkov podporia špecifické potreby intaktných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimoriadne talentovaných žiakov, ktorí spoločne predstavujú základ celej našej spoločnosti.

Viac
Subjekt
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2019
Celková suma
10,648 €
Vlastné zdroje
532 €
Vyčerpané z projektu
10,388 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické obstaranie jazykov…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
06.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
485,0 (osoby)
Cieľ
485,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok - ZŠ Mudroňova

Nábytok - ZŠ Mudroňova

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
1,641 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Vybavenie učebne IKT

Materiálne vybavenie učebne - IKT

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,747 €
Schválené na preplatenie
8,747 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Finančný manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov IČO
Názov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
IČO
00603147
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.