Popis projektu

Obec Raslavice sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji a má 2721 obyvateľov. je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce základnej školy Raslavice. Základnú školu v Raslaviciach navštevuje 460 žiakov (8 v nultom ročníku). Súčasťou projektu je vytváranie podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania za účelom skvalitnenia služieb infraštruktúry základnej školy s cieľom zabezpečenie kvalitného vzdelania žiakov zo spádovej oblasti 12 obcí. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti vzdelanostnej infraštruktúry pre žiakov, výchovno-vzdelávacieho procesu na základe nákupu materiálneho vybavenia učební a knižnice Základnej Školy Raslavice. V rámci projektu bude obnovené vybavenie učebne fyziky, učebne IKT, jazykovej učebne, učebne techniky a školskej knižnice.

 

- P0069 - kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 460 žiakov

- P0319 - počet podporených učební IKT: 1

- P0320 - počet podporených jazykových učební: 1

- P0321 - počet podporených polytechnických učební: 1  

- P0322 - počet podporených prírodovedných učební: 1 

- P0297 - počet podporených knižníc: 1  

- P0327 - počet podporených základných škôl: 1

Viac
Subjekt
Obec Raslavice
Miesta realizácie
Raslavice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
166,184 €
Vlastné zdroje
8,309 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Učebňa Fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Učebňa Techniky
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Školská knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Učebňa IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
24.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
460,0 (osoby)
Cieľ
460,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Knižničný fond

Faktúra - Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Knižničný fond

Faktúra - Knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra - Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra - Technické a technologické vybavenie - IKT

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra - Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.