Popis projektu

„Od textov k činom“ je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

 1. Zvýšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov 1. – 9. Ročníka základnej školy prostredníctvom realizácie mimoškolských aktivít
 2. Získať kompetencie na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom interného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov školy

predkladaného projektu sú:

 • Žiaci základnej školy – ZŠ s MŠ Župkov
 • Pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy – ZŠ s MŠ Župkov

 1. Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP
 2. Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Župkov
 3. Riadenie a koordinácia projektu

je Základná škola s materskou školou Župkov, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj.

 • P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 195
 • P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 185
 • P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu – 130
 • P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií – 18 osôb
 • P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie – 18 osôb

Viac
Subjekt
Základná škola s materskou školou Župkov
Miesta realizácie
Župkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2022
Celková suma
109,675 €
Vlastné zdroje
5,484 €
Vyčerpané z projektu
46,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Riadenie a koordinácia projektu
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora vzdelávania pedagogických a odb…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
29.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
1.Podpora čitateľskej, prírodovednej, m…
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
09.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
43,0 (počet)
Cieľ
185,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
130,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
239,0 (počet)
Cieľ
195,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

4.5.1 cestovné náhrady

Vyúčtovanie za prenájom autobusu

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Obec Župkov
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 01/2022

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.21 a 4.1.21.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.19 a 4.1.19.1 Žabková

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.24 a 4.1.24.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.3 a 4.1.3.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.1 a 4.1.1.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.11 a 4.1.11.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.9 a 4.1.9.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.26 a 4.1.26.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.8 a 4.1.8.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.14 a 4.1.14.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.6 a 4.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.25 a 4.1.25.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.22 a 4.1.22.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.27 a 4.1.27.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.28 a 4.1.28.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.10 a 4.1.10.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.29 a 4.1.29.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

3.1.6 a 3.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

3.1.5 a 3.1.5.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.16 a 4.1.16.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.5 a 4.1.5.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.20 a 4.1.20.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.17 a 4.1.17.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.18 a 4.1.18.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

3.1.1.2

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.19 a 4.1.19.1 Debnárová

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

4.1.13 a 4.1.13.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.12 a 4.1.12.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.33 a 4.1.33.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.15 a 4.1.15.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.31 a 4.1.31.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.2 a 4.1.2.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.7 a 4.1.7.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.4 a 4.1.4.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.30 a 4.1.30.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.32 a 4.1.32.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

4.1.23 a 4.1.23.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

2.1.1 Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada geometrických telies

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Drevené kocky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Síran zinočnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Síran železnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Filtračné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Digitálne váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Kružidlo na tabuľu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Pravítko trojuholník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Skúmavky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sklenené tyčinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Borax - tetraboritan sodný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Elektrosúpravy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Dusičnan strieborný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Kadičky 250 ml

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Rovnoramenné váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sublimačný set

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Učebná pomôcka Rozvoj FG žiakov v primárnom vzdelávaní

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kliment Ondrejka - Rekordy Slovenska alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Filip Kulisev Amazing Planet Úžasné Slovensko alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada - farebné paličky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Teplomery na meranie teploty vody

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Jodid draselný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Farebné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - A. Lindgrenová Detektív Kalle Blomkvist alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha Astrid Lindgrenová Mio, môj Mio alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Temperové farby

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Pravítko rovné

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Jennifer K. Brown Narodená v pondelok alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Výkres školský A4, 180 g

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Kružidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Školský kartón, výkres formátu A4 190 g balenie 200 ks

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Veľká náučná sada drevených skladačiek - lesné rodinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Kompasy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Stojan na mapu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Mapa Slovenska - ochrana prírody a krajiny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Stojany na kreslenie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - Stromy a kríky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - liečivé rastliny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - jedovaté rastliny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Stopy živočíchov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Stopy zveri - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Magnetické pravítko

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Listy a plody - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - listnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Peroxid vodíka

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada - dosky, klince, skrutky, šmirgle

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Pílky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Pilníky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada mikropreparátov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Vtáky - pozorovanie a určovanie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada minerály a horniny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Lupy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - D. Králik Celkom ako sen alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - rastliny lesov, lúk a polí

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Súbor magnetických obrázkov rastlín - ihličnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Učebná pomôcka finančná gramotnosť

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Silomer

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Hoblíky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Metodika pre učiteľa (UP finančná gramotnosť pre každého)

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Ph papieriky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Síran meďnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Chemické lyžičky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - V. Šikulová To mlieko má horúčku alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 A-Z Slovensko, vydavateľstvo Ikar alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Mikroskopy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Pravítka trojuholníkové

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Obyčajné ceruzky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Pinety

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Kladivá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Publikácia (FEG pre žiakov 8. ročníka)

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Hra Dostihy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Pracovné zošity (Líce a rub peňazí)

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Fóliovník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Hra Investor

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.3 Lepidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

2.1.1 Sada kalkulačiek

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Simon Philip, Kate Hindley Musíš si priniesť klobúk alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Thomas Brezina Anjeli sa vždy smejú dlhšie alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Slovensko a pamiatky - AB art Press alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Thomas Brezina Pobozkať anjela je nebezpečné alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Vladimír Bárta Slovensko - pamiatky a prírody alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

4.5.2 Kniha - Vladimír Bárta Slovensko - sprievodca po zaujímavých miestach alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Zmluva o vzdelávaní 15/2019

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Zmluva o vzdelávaní 16/2019

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Boháčová OČ 271

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Lehotská OČ 263

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Buchel OČ 268

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Strihovská OČ 267

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Matejová OČ 261

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Gáborová OČ 260

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Herko OČ 272

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Tomášová OČ 264

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Tomášová OČ 273

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Baniariová OČ 259

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Valušková Kurková OČ 266

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Jančoková OČ 274

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Hlavačka OČ 262

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Kováčová OČ 270

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Bištuťová OČ 269

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Betková OČ 258

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Žabková OČ 265

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Magnetické pravítko

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

PH papieriky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítko rovné

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Obyčajné ceruzky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran meďnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada mikropreparátov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada minerály a horniny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Stopy živočíchov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Veľká náučná sada drevených skladačiek - lesné rodinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Simon Philip, Kate Hindley Musíš si priniesť klobúk alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - rastliny lesov, lúk a polí

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hra Investor

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Učebná pomôcka finančná gramotnosť alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Publikácia

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hra Dostihy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Astrid Lingrenová Mio, môj Mio alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - A. Lindgrenová Detektív Kalle Blomkvist alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Metodická príručka

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stojan na mapu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Farebné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada - farebné paličky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Silomer

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Filtračné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - listnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kompasy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Listy a plody - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - ihličnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kliment Ondrejka - Rekordy Slovenska alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Filip Kulisev Amazing Planet - Úžasné Slovensko alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Metodika pre učiteľa

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stojany na kreslenie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Rovnoramenné váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Chemické lyžičky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pinzety

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada kalkulačiek

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - D. Králik Celkom ako sen alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Vladimír Bárta - Slovensko - pamiatky a prírody alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Školský kartón, výkres formátu A4 190 g. Balenie 200 ks

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Borax tetraboritan sodný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Teplomery na meranie teploty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Digitálne váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Peroxid vodíka

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Lepidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran zinočnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sublimačný set

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mikroskopy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska - ochrana prírody a krajiny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Lupy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Vladimír Bárta Slovensko - sprievodca po zaujímavých miestach alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Jennifer K. Brown Narodená v pondelok alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Thomas Brezina Anjeli sa vždy smejú dlhšie alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Výkres školský A4, 180 g

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fóliovník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Elektrosúpravy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada - dosky, klince, skrutky, šmirgle

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - V. Šikulová To mlieko má horúčku alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran železnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - liečivé rastliny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - stromy a kry

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sklené tyčinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kadičky 250 ml

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada geometrických telies

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítko - trojuholník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hoblíky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kladivá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Slovensko a pamiatky - AB art Press alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

A-Z Slovensko, vydavateľstvo Ikar alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - jedovaté

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pracovné zošity

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Thomas Brezina Pobozkať anjela je nebezpečné alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kružidlo na tabuľu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Dusičnan strieborný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Temperové farby

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítka trojuholníkové

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kružidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pilníky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pílky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Jodid draselný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Drevené kocky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Vtáky - pozorovanie a určovanie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stopy zveri - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Skúmavky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska - ochrana prírody a krajiny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stojan na mapu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Lupy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - stromy a kry

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - rastliny lesov, lúk a polí

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

PH papieriky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran železnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - ihličnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - listnaté stromy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Filtračné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - liečivé rastliny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada minerály a horniny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Drevené kocky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran zinočnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada - dosky, klince, skrutky, šmirgle

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Dusičnan strieborný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Listy a plody - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Magnetické pravítko

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Silomer

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada - farebné paličky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fotoaparáty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Síran meďnatý

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Borax tetraboritan sodný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Jodid draselný

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sklené tyčinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Teplomery na meranie teploty

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mikroskopy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Peroxid vodíka

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kadičky 250 ml

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Chemické lyžičky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Elektrosúpravy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Metodická príručka

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hoblíky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Fóliovník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Učebná pomôcka finančná gramotnosť alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Publikácia

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Vladimír Bárta Slovensko - sprievodca po zaujímavých miestach alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hra Investor

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Hra Dostihy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Vladimír Bárta - Slovensko - pamiatky a prírody alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Jennifer K. Brown Narodená v pondelok alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Thomas Brezina Pobozkať anjela je nebezpečné alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Thomas Brezina Anjeli sa vždy smejú dlhšie alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Školský kartón, výkres formátu A4 190 g. Balenie 200 ks

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítko rovné

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kompasy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Súbor magnetických obrázkov rastlín - jedovaté rastliny

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kružidlo na tabuľu

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítko - trojuholník

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Mapa Slovenska, mapa krajov Slovenska

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Buzoly

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha Stopy živočíchov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Veľká náučná sada drevených skladačiek - lesné rodinky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada geometrických telies

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stopy zveri - sada pečiatok

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada mikropreparátov

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Rovnoramenné váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Skúmavky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Digitálne váhy

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Astrid Lingrenová Mio, môj Mio alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Obyčajné ceruzky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Farebné papiere

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - V. Šikulová To mlieko má horúčku alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kliment Ondrejka - Rekordy Slovenska alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sublimačný set

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pilníky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - A. Lindgrenová Detektív Kalle Blomkvist alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - D. Králik Celkom ako sen alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Sada kalkulačiek

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Výkres školský A4, 180 g

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

A-Z Slovensko, vydavateľstvo Ikar alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Slovensko a pamiatky - AB art Press alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Filip Kulisev Amazing Planet - Úžasné Slovensko alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Simon Philip, Kate Hindley Musíš si priniesť klobúk alebo ekvivalent

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stojany na kreslenie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Lepidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Temperové farby

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pracovné zošity

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kružidlá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pravítka trojuholníkové

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Metodika pre učiteľa

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kniha - Vtáky - pozorovanie a určovanie

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pinzety

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Pílky

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Kladivá

Didaktické a učebné pomôcky a školiaci materiál

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
3,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Baniariová OČ 298

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Tomášová OČ 300

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Herko OČ 299

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Paušálne výdavky 03/2020

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Plechlová OČ 314

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Boháčová OČ 313

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Mesiariková OČ 312

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Kováčová OČ 311

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Herková OČ 310

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Hlavačka OČ 309

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Strihovská OČ 307

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Jančoková OČ 306

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Matejová OČ 305

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 304

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Betková OČ 302

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Tomášová OČ 301

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Herko OČ 299

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Tomášová OČ 300

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Baniariová OČ 298

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Boháčová OČ 313

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Kováčová OČ 311

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Hlavačka OČ 309

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Strihovská OČ 307

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Matejová OČ 305

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Gáborová OČ 303

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Betková OČ 302

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Tomášová OČ 301

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Herko OČ 299

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Plechlová OČ 314

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Mesiariková OČ 312

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Herková OČ 310

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Buchel OČ 308

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Jančoková OČ 306

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Valušková Kurková OČ 304

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Tomášová OČ 300

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Baniariová OČ 298

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Herko OČ 299

Výplatná páska p. Herko

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Herko OČ 321

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Baniariová - OČ 322

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Tomášová OČ 1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Matejová OČ 326

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Valušková Kurková OČ 325

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Hlavačka OČ 330

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Strihovská OČ 328

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Jančoková OČ 327

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Kováčová OČ 332

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Plechlová OČ 335

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Buchel OČ 329

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Betková OČ 323

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Boháčová OČ 334

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Tomášová OČ 320

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Herková OČ 331

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Gáborová OČ 324

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Mesiariková OČ 333

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Debnárová OČ 336

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Herko OČ 338

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Baniariová OČ 337

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Tomášová OČ 1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Herko OČ 338

Výplatná páska

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Zmluva o vzdelávaní pedagógov

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
5,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

3.1.6 a 3.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

3.1.5 a 3.1.5.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.2 a 4.1.2.1; 4.1.3 a 4.1.3.1; 4.1.4 a 4.1.4.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.10 a 4.1.10.1; 4.1.11 a 4.1.11.1; 4.1.12 a 4.1.12.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.28 a 4.1.28.1; 4.1.29 a 4.1.29.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.7 a 4.1.7.1; 4.1.8 a 4.1.8.1; 4.1.9 a 4.1.9.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.16 a 4.1.16.1; 4.1.17 a 4.1.17.1; 4.1.18 a 4.1.18.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.13 a 4.1.13.1; 4.1.14 a 4.1.14.1; 4.1.15 a 4.1.15.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.20 a 4.1.20.1; 4.1.21 a 4.1.21.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.24 a 4.1.24.1; 4.1.25 a 4.1.25.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.26 a 4.1.26.1; 4.1.27 a 4.1.27.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.33 a 4.1.33.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.5 a 4.1.5.1; 4.1.6 a 4.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.1 a 4.1.1.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

3.1.1.2

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.19 a 4.1.19.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.30 a 4.1.30.1; 4.1.31 a 4.1.31.1; 4.1.32 a 4.1.32.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.22 a 4.1.22.1; 4.1.23 a 4.1.23.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

4.1.20 a 4.1.20.1; 4.1.21 a 4.1.21.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.33 a 4.1.33.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.28 a 4.1.28.1; 4.1.29 a 4.1.29.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.24 a 4.1.24.1; 4.1.25 a 4.1.25.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.22 a 4.1.22.1; 4.1.23 a 4.1.23.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.7 a 4.1.7.1; 4.1.8 a 4.1.8.1; 4.1.9 a 4.1.9.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.13 a 4.1.13.1; 4.1.14 a 4.1.14.1; 4.1.15 a 4.1.15.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.16 a 4.1.16.1; 4.1.17 a 4.1.17.1; 4.1.18 a 4.1.18.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.19 a 4.1.19.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.2 a 4.1.2.1; 4.1.3 a 4.1.3.1; 4.1.4 a 4.1.4.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.10 a 4.1.10.1; 4.1.11 a 4.1.11.1; 4.1.12 a 4.1.12.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.26 a 4.1.26.1; 4.1.27 a 4.1.27.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.1 a 4.1.1.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.30 a 4.1.30.1; 4.1.31 a 4.1.31.1; 4.1.32 a 4.1.32.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

4.1.5 a 4.1.5.1; 4.1.6 a 4.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

3.1.6 a 3.1.6.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

3.1.5 a 3.1.5.1

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

3.1.1.2

Výplatné pásky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

1. 1 Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Základná škola s materskou školou Župkov
Dodávateľ
Základná škola s materskou školou Župkov
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov IČO
Názov
Obec Župkov
IČO
00321133
Názov
Základná škola s materskou školou Župkov
IČO
37833791
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
BROART, s.r.o.
IČO
50506790
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.