Popis projektu

Vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie a zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ v Pečovskej Novej Vsi, prostredníctvom budovania a technického vybavenia školskej knižnice.

  • Vytvorenie podmienok pre rozvoj špecifických a kľúčových kompetencií žiakov,
  • Zvýšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov v ZŠ Pečovská Nová Ves,
  • Zlepšenie výsledkov žiakov v národných/medzinárodných testovaniach,
  • Vytváranie predpokladov pre inkluzívne vzdelávanie a CŽV,

1. Obstaranie školskej knižnice

2. Stavebno-technické úpravy

Základná škola s MŠ v obci Pečovská Nová Ves je plnoorganizovanou základnou školou. V rámci navrhnutých aktivít projektu sa v ZŠ vytvorí nová moderná knižnica, ktorá bude poskytovať knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy. Rozšírením a zmodernizovaním školskej knižnice sa vytvorí priestor „zážitková odpočiváreň“ (študovňa) určená pre aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov. Navrhnuté aktivity projektu prispejú k modernizácii škol. systému a k obnoveniu škol. knižníc na základných školách v rámci PO kraja.

Viac
Subjekt
Obec Pečovská Nová Ves
Miesta realizácie
Pečovská Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.11.2020
Celková suma
85,188 €
Vlastné zdroje
4,259 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
24.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
26.06.2020
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
06.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
10.04.2017
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
10.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
428,0 (osoby)
Cieľ
420,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebno-technické úpravy školskej knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebno-technické úpravy školskej knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - IKT pre knižnicu ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra - IKT pre knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - IKT pre knižnicu ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra - IKT pre knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - IKT pre knižnicu ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra - IKT pre knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce a dodávky na stavbe ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Faktúra - stavebné úpravy knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce a dodávky na stavbe ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Faktúra - stavebné úpravy knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce a dodávky na stavbe ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Faktúra - stavebné úpravy knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice ZŠ Peč. Nová Ves

Faktúra- interiérové vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Knižničný fond 10% DPH rozdelenie faktúry

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 20 % DPH - faktúra rozdelenie

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 20 % DPH - faktúra rozdelenie

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 10% DPH rozdelenie faktúry

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond 10% DPH rozdelenie faktúry

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Knižničný fond 20 % DPH - faktúra rozdelenie

Faktúra - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Sumarizačný hárok 07/2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
Obec Pečovská Nová Ves
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Sumarizačný hárok 07/2020

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
Obec Pečovská Nová Ves
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Sumarizačný hárok 2017

Sumarizačný hárok 04/2017

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
Obec Pečovská Nová Ves
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov

Knižničný fond - 2

Nákup knižničného fondu

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Knižničný fond - 1

Nákup knižničného fondu

Vlastník dokladu
Obec Pečovská Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov IČO
Názov
Obec Pečovská Nová Ves
IČO
00327590
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ATEX-OK, s.r.o.
IČO
36452327
Názov
D-BAND servis, spol. s r.o.
IČO
36484326
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.